Jagiellonian University Repository

Anomalous origin of the circumflex artery from the right Valsalva sinus on transthoracic echocardiography

pcg.skipToMenu

Anomalous origin of the circumflex artery from the right Valsalva sinus on transthoracic echocardiography

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa