Jagiellonian University Repository

Wybrane czynniki ryzyka schizofrenii : pomiędzy różnorodnością modeli etiologicznych a psychiatrią spersonalizowaną

pcg.skipToMenu

Wybrane czynniki ryzyka schizofrenii : pomiędzy różnorodnością modeli etiologicznych a psychiatrią spersonalizowaną

Show full item record

dc.contributor.author Śmierciak, Natalia [SAP20017478] pl
dc.contributor.author Krzyściak, Wirginia [SAP20002377] pl
dc.contributor.author Szwajca, Marta [SAP20016099] pl
dc.contributor.author Kazek, Grzegorz [SAP20008717] pl
dc.contributor.author Urbanek, Katarzyna pl
dc.contributor.author Bryll, Amira [SAP20001830] pl
dc.contributor.author Pilecki, Maciej [SAP20001406] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:02:46Z
dc.date.available 2020-01-17T10:02:46Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1644-6313 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144729
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Wybrane czynniki ryzyka schizofrenii : pomiędzy różnorodnością modeli etiologicznych a psychiatrią spersonalizowaną pl
dc.title.alternative Selected risk factors for schizophrenia : between the diversity of aetiological models and personalised psychiatry pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 388-398 pl
dc.subject.pl schizofrenia pl
dc.subject.pl modele etiologiczne pl
dc.subject.pl czynniki zapalno-immunologiczne pl
dc.subject.pl stres oksydacyjny pl
dc.subject.pl bariera jelitowa pl
dc.subject.en schizophrenia pl
dc.subject.en aetiological models pl
dc.subject.en inflammatory-immunological factors pl
dc.subject.en oxidative stress pl
dc.subject.en intestinal barrier pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 10 pl
dc.identifier.doi 10.15557/PiPK.2018.0046 pl
dc.identifier.eissn 2451-0645 pl
dc.title.journal Psychiatria i Psychologia Kliniczna pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Diagnostyki Medycznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Radiologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 92085
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych