Jagiellonian University Repository

EPA+DHA in prevention of early preterm birth : do we know how to apply it?

pcg.skipToMenu

EPA+DHA in prevention of early preterm birth : do we know how to apply it?

Show full item record

dc.contributor.author Lauterbach, Ryszard [SAP20001231] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:00:10Z
dc.date.available 2020-01-17T10:00:10Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143871
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title EPA+DHA in prevention of early preterm birth : do we know how to apply it? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 16-17 pl
dc.description.volume 35 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.ebiom.2018.07.033 pl
dc.identifier.eissn 2352-3964
dc.title.journal EBioMedicine pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Neonatologii pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.cm.id 90699
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa