Jagiellonian University Repository

Terapia pomalidomidem u pacjenta z 17-letnim wywiadem szpiczaka plazmocytowego

pcg.skipToMenu

Terapia pomalidomidem u pacjenta z 17-letnim wywiadem szpiczaka plazmocytowego

Show full item record

dc.contributor.author Jurczyszyn, Artur [SAP20010284] pl
dc.contributor.author Olszewska-Szopa, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:57:38Z
dc.date.available 2020-01-17T09:57:38Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2081-0768 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142936
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Terapia pomalidomidem u pacjenta z 17-letnim wywiadem szpiczaka plazmocytowego pl
dc.title.alternative Pomalidomide therapy in a patient with a 17-year history of plasma cell myeloma pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical A1-A3 pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number supl. A pl
dc.description.points 8 pl
dc.identifier.doi 10.5603/Hem.2017.0008 pl
dc.identifier.eissn 2081-3287 pl
dc.title.journal Hematologia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Hematologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 88230
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa