Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Ocena skutków zdrowotnych (HIA) dla planowania ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Nauk o Zdrowiu nie afiliował
Włodarczyk Włodzimierz
Zabdyr-Jamróz Michał
Badora-Musiał Katarzyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Nauk o Zdrowiu
Włodarczyk Włodzimierz
Zabdyr-Jamróz Michał
Badora-Musiał Katarzyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Nauk o Zdrowiu
Włodarczyk Włodzimierz
Zabdyr-Jamróz Michał
Badora-Musiał Katarzyna