Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Synthesis and properties of ZnTe and ZnTe/ZnS core/shell semiconductor nanocrystals

Synthesis and properties of ZnTe and ZnTe/ZnS ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska