Jagiellonian University Repository

Sakubitril/walsartan w leczeniu przewlekłej niewydolności serca z upośledzoną frakcją wyrzutową. Czy dla wszystkich chorych? Opinia ekspertów Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

pcg.skipToMenu

Sakubitril/walsartan w leczeniu przewlekłej niewydolności serca z upośledzoną frakcją wyrzutową. Czy dla wszystkich chorych? Opinia ekspertów Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Show full item record

dc.contributor.author Straburzyńska-Migaj, Ewa pl
dc.contributor.author Nessler, Jadwiga [SAP20001210] pl
dc.contributor.author Gruchała, Marcin pl
dc.contributor.author Kamiński, Karol pl
dc.contributor.author Lelonek, Małgorzata pl
dc.contributor.author Leszek, Przemysław pl
dc.contributor.author Mizia-Stec, Katarzyna pl
dc.contributor.author Rozentryt, Piotr pl
dc.contributor.author Gackowski, Andrzej [SAP20002532] pl
dc.contributor.author Gwizdała, Adrian pl
dc.contributor.author Jankowska, Ewa A. pl
dc.contributor.author Ponikowski, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:17:40Z
dc.date.available 2020-01-17T09:17:40Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/141043
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sakubitril/walsartan w leczeniu przewlekłej niewydolności serca z upośledzoną frakcją wyrzutową. Czy dla wszystkich chorych? Opinia ekspertów Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pl
dc.title.alternative Sacubitril/valsartan for treatment of chronic heart failure with reduced ejection fraction. Can all patients benefit? A position statement paper of experts of the Heart Failure Working Group of the Polish Cardiac Society pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 33-41 pl
dc.identifier.weblink https://www.mp.pl/kardiologiapolska/issue/article/13904 pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number supl. 3 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2017.0101 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-30 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 84080
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa