Jagiellonian University Repository

Cardiovascular health knowledge of Polish population. Comparison of two National Multicenter Health Surveys WOBASZ and WOBASZ II

pcg.skipToMenu

Cardiovascular health knowledge of Polish population. Comparison of two National Multicenter Health Surveys WOBASZ and WOBASZ II

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa