Jagiellonian University Repository

Political will against funds deficiency : health Promotion for Older People in Bulgaria

pcg.skipToMenu

Political will against funds deficiency : health Promotion for Older People in Bulgaria

Show full item record

dc.contributor.author Pavlova, Milena pl
dc.contributor.author Atanasova, Elka pl
dc.contributor.author Moutafova, Emanuela pl
dc.contributor.author Sowa, Agnieszka pl
dc.contributor.author Kowalska-Bobko, Iwona [SAP20001993] pl
dc.contributor.author Domagała, Alicja [SAP20002585] pl
dc.contributor.author Golinowska, Stanisława [SAP20001977] pl
dc.contributor.author Groot, Wim pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:15:28Z
dc.date.available 2020-01-17T09:15:28Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1731-7398 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140212
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Political will against funds deficiency : health Promotion for Older People in Bulgaria pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 108-115 pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20842627OZ.17.011.6237 pl
dc.identifier.eissn 2084-2627 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81493
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa