Jagiellonian University Repository

New telemedicine techniques in dermatology : evaluation with reflectance confocal microscopy via cloud-based platform

pcg.skipToMenu

New telemedicine techniques in dermatology : evaluation with reflectance confocal microscopy via cloud-based platform

Show full item record

dc.contributor.author Łudzik, Joanna [SAP20018676] pl
dc.contributor.author Witkowski, Alexander Michael pl
dc.contributor.author Roterman-Konieczna, Irena [SAP20000474] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:15:27Z
dc.date.available 2020-01-17T09:15:27Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0015-5616 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140189
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title New telemedicine techniques in dermatology : evaluation with reflectance confocal microscopy via cloud-based platform pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-29 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/Content/100266/PDF/FMC%203-16_3%20Ludzik%20et%20al.pdf pl
dc.subject.en cloud platform pl
dc.subject.en healthcare pl
dc.subject.en teleconfocal pl
dc.subject.en telemedicine pl
dc.subject.en confocal microscopy pl
dc.subject.en skin cancer pl
dc.subject.en melanoma pl
dc.description.volume 56 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 10 pl
dc.title.journal Folia Medica Cracoviensia pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-15 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81466
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0