Jagiellonian University Repository

Epidemiologia urazów i zgonów na polu walki oraz historia powstania wytycznych TCCC

pcg.skipToMenu

Epidemiologia urazów i zgonów na polu walki oraz historia powstania wytycznych TCCC

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa