Jagiellonian University Repository

Decreased carotid and vertebral arterial blood-flow velocity in response to orthostatic unload in patients with severe aortic stenosis

pcg.skipToMenu

Decreased carotid and vertebral arterial blood-flow velocity in response to orthostatic unload in patients with severe aortic stenosis

Show full item record

dc.contributor.author Kleczyński, Paweł [SAP20010977] pl
dc.contributor.author Petkow-Dimitrow, Paweł [SAP20001311] pl
dc.contributor.author Dziewierz, Artur [SAP20011458] pl
dc.contributor.author Surdacki, Andrzej [SAP20000881] pl
dc.contributor.author Dudek, Dariusz [SAP20001398] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:09:12Z
dc.date.available 2020-01-17T09:09:12Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1897-5593 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/138369
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Decreased carotid and vertebral arterial blood-flow velocity in response to orthostatic unload in patients with severe aortic stenosis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 393-401 pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.doi 10.5603/CJ.a2016.0043 pl
dc.identifier.eissn 1898-018X pl
dc.title.journal Cardiology Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 78548
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa