Jagiellonian University Repository

Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych

pcg.skipToMenu

Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska