Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

The antipsychotic-like effects of mGlu4 receptor ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Nauk o Zdrowiu Not affiliated
Sławińska, Anna
Wierońska, Joanna M.
Stachowicz, Katarzyna
Marciniak Marcin
Łasoń-Tyburkiewicz, Magdalena
Gruca, Piotr
Papp, Mariusz
Kusek, Magdalena
Tokarski, Krzysztof
Doller, Dario
Pilc Andrzej

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Nauk o Zdrowiu
Sławińska, Anna
Wierońska, Joanna M.
Stachowicz, Katarzyna
Marciniak Marcin
Łasoń-Tyburkiewicz, Magdalena
Gruca, Piotr
Papp, Mariusz
Kusek, Magdalena
Tokarski, Krzysztof
Doller, Dario
Pilc Andrzej

Author's area of expertise

author/editor Wydział Nauk o Zdrowiu
Sławińska, Anna
Wierońska, Joanna M.
Stachowicz, Katarzyna
Marciniak Marcin
Łasoń-Tyburkiewicz, Magdalena
Gruca, Piotr
Papp, Mariusz
Kusek, Magdalena
Tokarski, Krzysztof
Doller, Dario
Pilc Andrzej