Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium "Infobrokering : profesjonaliści informacji i adepci zawodu"

pcg.skipToMenu

Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium "Infobrokering : profesjonaliści informacji i adepci zawodu"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska