Jagiellonian University Repository

Semiprezydencjalizm złagodzony : pozycja ustrojowa Prezydenta Finlandii na tle doświadczeń V Republiki Francuskiej

pcg.skipToMenu

Semiprezydencjalizm złagodzony : pozycja ustrojowa Prezydenta Finlandii na tle doświadczeń V Republiki Francuskiej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa