Jagiellonian University Repository

Koncepcja poezji w romantycznej deklaracji poetyckiej : "El Desdichado" Gérarda de Nervala

pcg.skipToMenu

Koncepcja poezji w romantycznej deklaracji poetyckiej : "El Desdichado" Gérarda de Nervala

Show full item record

dc.contributor.author Siwiec, Magdalena [SAP11017664] pl
dc.date.accessioned 2020-01-10T11:24:54Z
dc.date.available 2020-01-10T11:24:54Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130363
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Koncepcja poezji w romantycznej deklaracji poetyckiej : "El Desdichado" Gérarda de Nervala pl
dc.title.alternative The concept of poetry in a romantic poetic declaration : "El Desdichado" by Gérard de Nerval pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 207-224 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/57678/WA248_71452_P-I-2524_siwiec-koncepcja_o.pdf pl
dc.subject.pl romantyzm pl
dc.subject.pl Gérard de Nerval pl
dc.subject.en romanticism pl
dc.subject.en Gérard de Nerval pl
dc.description.number 2 (67) pl
dc.description.publication 1,32 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Romantyczni i nowocześni pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-01 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa