Jagiellonian University Repository

Jak się dawniej dedykacje pisały

pcg.skipToMenu

Jak się dawniej dedykacje pisały

Show full item record

dc.contributor.author Markiewicz, Henryk pl
dc.date.accessioned 2020-01-08T14:53:55Z
dc.date.available 2020-01-08T14:53:55Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130177
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Jak się dawniej dedykacje pisały pl
dc.title.alternative As before, dedications were written pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 216-229 pl
dc.identifier.weblink https://rcin.org.pl/dlibra/publication/70676/edition/55994/content pl
dc.subject.pl dedykacja literacka pl
dc.subject.en literary dedication pl
dc.description.number 4 (76) pl
dc.description.publication 0,93 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Modernizm i nowoczesność pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-12-07 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa