Jagiellonian University Repository

Wzniosłość w najwyższym gatunku

pcg.skipToMenu

Wzniosłość w najwyższym gatunku

Show full item record

dc.contributor.author Grabowski, Artur [SAP11017002] pl
dc.date.accessioned 2020-01-08T11:32:44Z
dc.date.available 2020-01-08T11:32:44Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130129
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wzniosłość w najwyższym gatunku pl
dc.title.alternative Sublimity in the highest grade pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 125-133 pl
dc.description.additional Na marginesie: T. Kostkiewiczowa Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/57843/WA248_71467_P-I-2524_grabowski-wznioslosc_o.pdf pl
dc.subject.pl Teresa Kostkiewiczowa pl
dc.subject.pl oda pl
dc.subject.en Teresa Kostkiewiczowa pl
dc.subject.en ode pl
dc.description.number 3-4 (68-69) pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Miłosz pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-07 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa