Jagiellonian University Repository

Komunikowanie z perspektywy sali sądowej

pcg.skipToMenu

Komunikowanie z perspektywy sali sądowej

 


Komunikowanie z perspektywy sali sądowej


Weronika Świerczyńska-Głownia

Spis treści


  Wstęp


1. Specyfika komunikacji na sali sądowej w ujęciu teoretycznym

  1.1. Perspektywa interakcjonizmu symbolicznego

  1.2. Perspektywa modelu dramaturgicznego

  1.3. Perspektywa relacyjna

  1.4. Bariery komunikacyjne


2. Percepcja sali sądowej w przestrzeni społecznej

  2.1. Oczekiwania społeczne

  2.2. Fałszywa znajomość prawa

  2.3. Zaufanie interpersonalne

   2.3.1. Władza sędziowska w ujęciu relacyjnym


3. Źródła wiedzy o postępowaniu sądowym

  3.1. Doświadczenia własne nieprofesjonalnych uczestników postępowania

  3.2. Powszechne opinie i stereotypy

  3.3. Obraz prezentowany w mediach

   3.3.1. Media tradycyjne

   3.3.2. Media społecznościowe

   3.3.3. Dziennikarze a obraz sądu w przekazach medialnych


4. Uwarunkowania komunikacji na sali sądowej

  4.1. Symbolika

  4.2. Proksemika

  4.3. Emocje


5. Praktyka komunikacyjna na sali sądowej

  5.1. Formalizm proceduralny

  5.2. Język komunikacji

   5.2.1. Perspektywa sędziowska

   5.2.2. Protokół z posiedzenia

  5.3. Prawo do bycia wysłuchanym


  Zakończenie

  Bibliografia

Skip to the footer

Discover