Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Myśleć wierszem : Norwid i Miłosz

Myśleć wierszem : Norwid i Miłosz

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Zach, Joanna [SAP11011909] pl
dc.contributor.editor Chlebowski, Piotr pl
dc.date.accessioned 2015-07-02T16:34:55Z
dc.date.available 2015-07-02T16:34:55Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7306-649-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11330
dc.language pol pl
dc.title Myśleć wierszem : Norwid i Miłosz pl
dc.title.alternative Thinking in verse : Norwid and Miłosz pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pl
dc.description.physical 345-357 pl
dc.subject.pl Czesław Miłosz pl
dc.subject.pl Cyprian Norwid pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl myśl pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl nowoczesność pl
dc.subject.en Czesław Miłosz pl
dc.subject.en Cyprian Norwid pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en thought pl
dc.subject.en history pl
dc.subject.en modernity pl
dc.description.series Studia i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 21 pl
dc.description.series Studia Norwidiana. Biblioteka pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Trudny Norwid pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach