Jagiellonian University Repository

Kukułka krwista Dactylorhiza incarnata (Orchidaceae) : nowy gatunek dla flory Pogórza Strzyżowskiego

pcg.skipToMenu

Kukułka krwista Dactylorhiza incarnata (Orchidaceae) : nowy gatunek dla flory Pogórza Strzyżowskiego

Show full item record

dc.contributor.author Wójcik, Tomasz [USOS148818] pl
dc.date.accessioned 2015-06-26T08:31:32Z
dc.date.available 2015-06-26T08:31:32Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0009-6172 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10435
dc.language pol pl
dc.title Kukułka krwista Dactylorhiza incarnata (Orchidaceae) : nowy gatunek dla flory Pogórza Strzyżowskiego pl
dc.title.alternative Dactylorhiza incarnata (Orchidaceae) : a new species in the flora of the Strzyżowskie Foothills pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 266-270 pl
dc.abstract.pl Opisano nowe stanowisko kukułki krwistej Dactylorhiza incarnata (L.) Soó w południowo--wschodniej Polsce, na obszarze Pogórza Strzyżowskiego, skąd gatunek ten nie był wcześniej podawany. Występuje tu podgatunek typowy subsp. incarnata. Nowo odkryte stanowisko jest położone w Wielopolu Skrzyńskim, w przysiółku Nowa Wieś. Populacja storczyka, licząca 164 osobniki kwitnące, rośnie w niewielkiej dolince, w nieużytkowanych lub sporadycznie koszonych łąkach ze związku Calthion, w zaroślach z dominacją olszy czarnej Alnus glutinosa oraz na przylegającym bezpośrednio do doliny zboczu o ekspozycji południowej, gdzie na odłogu wykształcają się zbiorowiska łąkowe z udziałem gatunków ciepłolubnych. pl
dc.abstract.en The paper presents a new locality of Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata in south-eastern Poland. The new site is located in the Strzyżowskie Foothills where the species has not been recorded before. The orchid population with 164 fl owering specimens was discovered in the village of Wielopole Skrzyńskie. The orchid grows in the wet meadow community from the alliance of Calthion, in Alnus glutinosa thickets developed in an unexploited wet meadow and in the meadow community with thermophilic species developed on the fallow land located on a slope with southern exposure. pl
dc.subject.pl kukułka krwista typowa pl
dc.subject.pl Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata pl
dc.subject.pl Pogórze Strzyżowskie pl
dc.subject.pl storczykowate pl
dc.subject.pl gatunki zagrożone pl
dc.description.volume 70 pl
dc.description.number 3 pl
dc.title.journal Chrońmy Przyrodę Ojczystą pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 3


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)