Jagiellonian University Repository

Morphometry and distribution of Senecio nemorensis agg. species (Asteraceae) in Poland

pcg.skipToMenu

Morphometry and distribution of Senecio nemorensis agg. species (Asteraceae) in Poland

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0