Jagiellonian University Repository

Gloria victis : jak obchodzono kolejne rocznice Powstania Styczniowego (1863-1864) : materiały ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Gloria victis : jak obchodzono kolejne rocznice ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska