Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kultura słowa wobec kultury plastycznej : (wybrane aspekty : pracownie artystów i zbiory sztuki jako miejsca urzeczywistniania wartości plastycznych)

Kultura słowa wobec kultury plastycznej : (wybrane ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska