Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ)

Przejdź do menu

Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

21/12/2021
Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232), sprostował i wprowadził zmiany do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonego komunikatem z dnia 1 grudnia 2021 r.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

01/12/2021
1 grudnia 2021 roku ukazał się nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stworzony na potrzeby ewaluacji jednostek naukowych, która zostanie przeprowadzona w roku 2022.

Prace dyplomowe w Repozytorium UJ

27/07/2021
[komunikat]

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

26/07/2021
22 lipca 2021 roku MEiN wydało komunikat i opublikowało rozszerzony wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Zapraszamy na Ogólnopolską konferencję pt. "Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki"

06/05/2021
Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 maja 2021 r., w formule zdalnego dostępu, za pośrednictwem platformy streamingowej. Wydarzenie ma charakter otwarty, udział jest bezpłatny. Skierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, bibliotekarzy oraz przedstawicieli instytucji działających w obszarach związanych z sektorem nauki.

Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

19/02/2021
19 lutego 2021 roku MEiN opublikowało informację o zmianie i sprostowaniu wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ogłoszonego 9 lutego 2021 r.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. czyli nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

11/02/2021
9 lutego 2021 roku MEiN wydało komunikat i opublikowało rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Otwieraj z sensem: działaj, by wyrównywać szanse i zapobiegać wykluczeniu

12/10/2020
W październiku (19-25.10.2020) obchodzony jest XI Tydzień Otwartej Nauki (Open Access Week). Wydarzenie ma na celu promowanie otwartego dostępu do publikacji naukowych, danych badawczych, dokumentów dźwiękowych czy filmów. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem "Otwieraj z sensem: działaj, by wyrównywać szanse i zapobiegać wykluczeniu" (Open with purpose: taking action to built structural equity and inclusion).

Uruchomienie nowego systemu

17/06/2020
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.06.2020r. uruchomiona została nowa wersja systemu Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (https://ruj.uj.edu.pl), która została przygotowana w ramach projektu pt.: "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ".

Komunikaty MNiSW z dnia 17 i 18 grudnia 2019 r. czyli nowe, rozszerzone wykazy publikacji punktowanych

21/12/2019
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych.

Udostępnianie w RUJ pełnych tekstów publikacji

07/11/2019
Rosnące zainteresowanie udostępnianiem w RUJ pełnych treści publikacji jest zjawiskiem obrazującym zmiany w komunikacji naukowej. W odpowiedzi na powtarzające się pytania pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego o proces dodawania plików oraz kwestie prawne, przedstawiamy niezbędne postępowanie w tym zakresie.

Dane badawcze w RUJ

30/08/2019
Uniwersytet Jagielloński wprowadza możliwość deponowania otwartych danych badawczych w na platformie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tym samym dołącza do grona wielu instytucji naukowych na świecie, które od lat prowadzą podobną politykę.

Ministerialny wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

21/01/2019
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 18 stycznia 2019 r. ogłosiło Komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wykaz powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym i obejmuje 536 pozycji.

Sprawozdanie opisów bibliograficznych pracowników UJ do Polskiej Bibliografii Naukowej za drugie półrocze 2018 roku

05/12/2018
W drugiej połowie grudnia 2018 roku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, zespół pracowników Sekcji Repozytorium UJ wykona kolejny eksport opisów bibliograficznych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

Wypowiedzi naukowców, z różnych ośrodków w Polsce, na temat Open Access

30/11/2018
W ramach Open Access Week 2018, które obchodzony był w dniach 22-28 października pod hasłem: "Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy", Stowarzyszenie EBIB i Koalicja Otwartej Nauki zaprosiły do rozmowy na temat otwartego dostępu naukowców z różnych ośrodków w Polsce.

Tydzień Otwartej Nauki 2018

23/10/2018
Zachęcamy do włączenia się w obchody dziewiątego już Open Access Week (Tydzień Otwartej Nauki), który rozpoczął się 22, a potrwa do 28 października. Tegoroczne hasło, "Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy", nawiązuje do obecnej sytuacji rozwoju systemu nauki w Polsce i na świecie.

ORCID dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

02/10/2018
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego zachęca do założenia ORCID ID i korzystania ze związanych z posiadaniem identyfikatora możliwości.

Uniwersytet Jagielloński uzyskał dofinansowanie i przystąpił do realizacji projektu "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ"

20/08/2018
Projekt „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Formalne podpisanie projektu, a tym samym jego rozpoczęcie, miało miejsce 3 sierpnia 2018 roku. Jego celem jest udostępnienie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego wszystkim zainteresowanym na zasadzie otwartego dostępu. Projekt realizowany będzie przez 3 lata.

Współpraca RUJ z międzynarodowymi agregatorami metadanych

19/06/2018
Opisy w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego dodawane są z dużą dbałością o jakość metadanych – w sposób, który pozwala na jednoznaczną identyfikację opisywanej publikacji.

Sprawozdanie opisów bibliograficznych pracowników UJ do Polskiej Bibliografii Naukowej za pierwsze półrocze 2018 roku

19/06/2018
W lipcu 2018 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce zespół pracowników Sekcji Repozytorium UJ wykona kolejny eksport opisów bibliograficznych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

Wyniki parametryzacji uczelni za lata 2013-2016

19/06/2018
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (na mocy art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.). To pierwsza taka kompleksowa ocena od 2013 roku.

Publikowanie w otwartym dostępie w bazie Springer możliwe dzięki dofinansowaniu MNiSW

18/06/2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2010 roku finansuje narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice, który umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access).
< >

Zbiory w RUJ

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Statystyki

Liczba publikacji pełnotekstowych i opisów bibliograficznych dostępnych w RUJ: przejdź do tabeli