Głównym zadaniem Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jest gromadzenie, upowszechnianie i promocja dorobku naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
more

Komunikaty MNiSW z dnia 17 i 18 grudnia 2019 r. czyli nowe, rozszerzone wykazy publikacji punktowanych

21/12/2019
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych.
more

Udostępnianie w RUJ pełnych tekstów publikacji

07/11/2019
Rosnące zainteresowanie udostępnianiem w RUJ pełnych treści publikacji jest zjawiskiem obrazującym zmiany w komunikacji naukowej. W odpowiedzi na powtarzające się pytania pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego o proces dodawania plików oraz kwestie prawne, przedstawiamy niezbędne postępowanie w tym zakresie.
more

Dane badawcze w RUJ

30/08/2019
Uniwersytet Jagielloński wprowadza możliwość deponowania otwartych danych badawczych w na platformie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tym samym dołącza do grona wielu instytucji naukowych na świecie, które od lat prowadzą podobną politykę.
more

Ministerialny wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

21/01/2019
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 18 stycznia 2019 r. ogłosiło Komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wykaz powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym i obejmuje 536 pozycji.
more

Sprawozdanie opisów bibliograficznych pracowników UJ do Polskiej Bibliografii Naukowej za drugie półrocze 2018 roku

05/12/2018
W drugiej połowie grudnia 2018 roku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, zespół pracowników Sekcji Repozytorium UJ wykona kolejny eksport opisów bibliograficznych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).
more

Wypowiedzi naukowców, z różnych ośrodków w Polsce, na temat Open Access

30/11/2018
W ramach Open Access Week 2018, które obchodzony był w dniach 22-28 października pod hasłem: "Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy", Stowarzyszenie EBIB i Koalicja Otwartej Nauki zaprosiły do rozmowy na temat otwartego dostępu naukowców z różnych ośrodków w Polsce.
more

Tydzień Otwartej Nauki 2018

23/10/2018
Zachęcamy do włączenia się w obchody dziewiątego już Open Access Week (Tydzień Otwartej Nauki), który rozpoczął się 22, a potrwa do 28 października. Tegoroczne hasło, "Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy", nawiązuje do obecnej sytuacji rozwoju systemu nauki w Polsce i na świecie.
more

ORCID dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

02/10/2018
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego zachęca do założenia ORCID ID i korzystania ze związanych z posiadaniem identyfikatora możliwości.
more

Uniwersytet Jagielloński uzyskał dofinansowanie i przystąpił do realizacji projektu "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ"

20/08/2018
Projekt „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Formalne podpisanie projektu, a tym samym jego rozpoczęcie, miało miejsce 3 sierpnia 2018 roku. Jego celem jest udostępnienie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego wszystkim zainteresowanym na zasadzie otwartego dostępu. Projekt realizowany będzie przez 3 lata.
more

Współpraca RUJ z międzynarodowymi agregatorami metadanych

19/06/2018
Opisy w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego dodawane są z dużą dbałością o jakość metadanych – w sposób, który pozwala na jednoznaczną identyfikację opisywanej publikacji.
more

Sprawozdanie opisów bibliograficznych pracowników UJ do Polskiej Bibliografii Naukowej za pierwsze półrocze 2018 roku

19/06/2018
W lipcu 2018 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce zespół pracowników Sekcji Repozytorium UJ wykona kolejny eksport opisów bibliograficznych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).
more

Wyniki parametryzacji uczelni za lata 2013-2016

19/06/2018
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (na mocy art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.). To pierwsza taka kompleksowa ocena od 2013 roku.
more

Publikowanie w otwartym dostępie w bazie Springer możliwe dzięki dofinansowaniu MNiSW

18/06/2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2010 roku finansuje narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice, który umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access).
more

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

 

Search DSpace

Communities & Collections

Browse

Discover

Pomoc

Projekt nr UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00 Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie