Reports

W Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego istnieje możliwość samodzielnego wygenerowania

zestawienia publikacji np. do arkusza samooceny zawierającego bibliografię pracownika, w tym celu :

 

1. Na stronie https://ruj.uj.edu.pl należy wybrać Zbiór Bibliografia Publikacji Pracowników.

UWAGA - raport można ograniczyć do publikacji naukowych, popularnonaukowych et al. wskazując odpowiednią kolekcję w Zbiorze.

2. Następnie w wyszukiwarce zaawansowanej proszę wybrać:

Autor >> Jest równe >> Nazwisko, Imię [SAP] lub [USOS] >> Zastosuj.

3. Aby przygotować zestawienie dla konkretnych lat należy wybrać zakres, np.:

Data wydania >> Jest równe >> [2021 TO 2021] >> Zastosuj.

Otrzymaną listę publikacji można zawęzić korzystając z pozostałych operatorów lub filtrów dostępnych po lewej stronie.

4. Wyświetloną listę opisów można poukładać korzystając z zakładki 'Sortowanie i liczba wyników', która znajduje się po prawej stronie.

5. W kolejnym kroku należy 'kliknąć' w checkbox przy każdej pozycji, która ma znaleźć się w raporcie.

UWAGA - wygenerowana lista zawiera opisy bibliograficzne w których pracownik jest nie tylko autorem publikacji, ale również redaktorem,

recenzentem, tłumaczem et al. Dlatego szukając pozycji tylko autorskich proszę nie wskazywać pozostałych pozycji! W tym celu pomocny

będzie skrót na klawiaturze Ctrl F >> Nazwisko >> Enter (szukane nazwisko zostanie podświetlone).

6. Na koniec przygotowane zestawienie proszę zapisać na swoim urządzeniu lub wydrukować wybierając:

wydruk PDF >> zaznaczone >> zapisz.

UWAGA - jeśli potrzebują Państwo tak przygotowane zestawienie otrzymać w formacie EXCEL, proszę przysłać taką informację mailem do

administratora RUJ. Lista kontaktowa do administratorów poszczególnych wydziałów znajduje sie w zakładce ZESPÓŁ REPOZYTORIUM UJ.

 

W RUJ istnieje również możliwość przygotowania zbiorczych raportów.

Raporty moga zawierać bibliografie publikacji poszczególnych jednostek UJ, zestawienie ilościowe lub jakościowe jednostki wg. roku

wprowadzania lub roku wydania.; raport publikacji bez danych do PBN i inne. W tym celu prosimy o zgłaszanie się do administratorów

wydziałowych - listwa kontaktowa dostępna jest w zakładce ZESPÓŁ REPOZYTORIUM UJ.