Ministry of Science and Higher Education regulations

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/attachment/2cb8d121-712e-4f57-846a-cb00b221af9f
załączniki:
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych

 

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/attachment/23c23e3c-4041-4cfb-8baa-74b560e71e55
załączniki:
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych

 

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/attachment/3e30111f-e975-4781-adca-6bbbf4b75b07
załączniki:
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych

Zmiana i sprostowanie KOMUNIKATU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/attachment/eb25bc8f-f390-4e4c-a52e-ecddbd7d1ff2
załączniki:
Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych
Scalony wykaz dyscyplin dla czasopism i materiałów konferencyjnych

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/attachment/97f3e0d0-7cfe-445c-a7b8-8ab46ee7efaf
załączniki:
Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych
Scalony wykaz dyscyplin dla czasopism i materiałów konferencyjnych

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 https://www.gov.pl/attachment/1feb29b3-5278-4366-86e9-f7dfa2b1b474

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/attachment/8d0fd083-674f-46b7-9b6a-b0798a57e86e
załączniki:
Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych
Scalony wykaz dyscyplin dla czasopism i materiałów konferencyjnych

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/attachment/4f4e10be-8dfc-47ae-a48a-e7739a5ad54a
załączniki:
https://www.gov.pl/attachment/7839ea33-4b51-4bfa-b642-fa347f315fda
https://www.gov.pl/attachment/a0c2990a-4ad9-41c1-a201-6bca3dd0986a

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

https://www.gov.pl/attachment/033f1e63-ab79-4c4b-9c27-d3848d845033

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001352

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

https://www.gov.pl/attachment/fc03856d-fcfc-499c-907b-2a82e2ed56e1

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/attachment/b7499796-d90d-4d90-b58e-df163458c653
załaczniki:
https://www.gov.pl/attachment/18cceb47-a74e-4593-9866-a8062e5f3d74
https://www.gov.pl/attachment/b7499796-d90d-4d90-b58e-df163458c653

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000496

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000392

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

https://www.gov.pl/attachment/327e6cb5-7b19-4b08-b5e0-336ed4f198eb

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (data ogłoszenia: 27 grudnia 2016 r.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002154

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (data ogłoszenia: 2 grudnia 2015 r.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150002015

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (data ogłoszenia: 3 lipca 2015 r.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150000944

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_07/126cc9965db69987a799154c9ac8a22b.pdf

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

https://www.gov.pl/attachment/07c3aad4-bbdd-4621-a215-bc64c8837581

UJEDNOLICONY WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH za lata 2013-2016

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016