Publisher’s sheets

Podanie liczby arkuszy wydawniczych jest niezbędne, by zaliczyć publikacje do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej.

Na podstawie liczby arkuszy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje określoną liczbę punktów (Rozporządzenie MNiSZ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym):

Typ dokumentu

monografia (max. 3 autorów)

monografia (więcej niż 4 autorów)

rozdział w monografii

hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych

        Liczba arkuszy

min. 6

min. 6

min. 0,5

min. 0,25

                                                                                                                  Liczba punktów

25 lub 50*

15 lub 30*

5 lub 10*

5* dotyczy monografii wybitnej