Publication Coordinators

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Katarzyna Dobija katarzyna.dobija@uj.edu.pl

 

Wydział Filologiczny

Monika Curyło monika.curylo@uj.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji

Michał Lipka michal.lipka@uj.edu.pl

 

Wydział Chemii

Dominika Gubała dominika.gubala@uj.edu.pl

 

Wydział Polonistyki

Magdalena Sokołowska magdalena.sokolowska@uj.edu.pl

 

Wydział Filozoficzny

Jarosław Bener j.bener@uj.edu.pl

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Edyta Grzyb edyta.grzyb@uj.edu.pl

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Agnieszka Basiarz agnieszka.basiarz@uj.edu.pl

 

Wydział Matematyki i Informatyki

Katarzyna Jacher-Śliwczyńska katarzyna.jacher-sliwczynska@uj.edu.pl

 

Wydział Historyczny

Małgorzata Kozak malgrzata.kozak@uj.edu.pl

 

Wydział Biologii

Justyna Frączyk justyna.fraczyk@uj.edu.pl

 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Justyna Frączyk justyna.fraczyk@uj.edu.pl

 

Wydział Geografii i Geologii

Justyna Frączyk justyna.fraczyk@uj.edu.pl

 

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Paweł Dudek pawel.1.dudek@uj.edu.pl

 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków

Iwona Graniczna-Bednarczyk iwona.graniczna-bednarczyk@jcet.eu

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Małgorzata Chęcińska-Głazik malgorzata.checinska@uj.edu.pl

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Monika Król-Piela monika.krol@uj.edu.pl

 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Iwona Solak iwona.solak@uj.edu.pl