Jagiellonian University Rector's ordinances

ZARZĄDZANIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie: trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/152591813/zarz_4_2023.pdf/ae058291-8974-4a78-b874-02682a948bff

ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania i określenia zakresu działania Koordynatora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych oraz Zastępcy Koordynatora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/149543831/zarz_6_2022.pdf/fd58f668-476a-43cd-a921-636e7fa54e51

ZARZĄDZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/149543831/zarz_5_2022.pdf/a50fdce0-ab83-4595-8882-08e0f775039f

ZARZĄDZENIE NR 109 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 20 grudnia 2019 roku w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144074469/zarz_109_2019.pdf

ZARZĄDZENIE NR 110 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144074469/zarz_110_2019.pdf

ZARZĄDZENIE NR 72 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 23 października 2018 roku w sprawie obowiązku uzyskania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID i jego zarejestrowania w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/140850271/zarz_72_2018.pdf

ZARZĄDZENIE NR 71 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 23 października 2018 roku w sprawie trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/140850271/zarz_71_2018.pdf/549bcbcc-119d-4a30-b58f-c7ad18557bcd

ZARZĄDZENIE NR 98 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 25 września 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu podstawowych danych bibliograficznych, jakie autorzy publikacji mają obowiązek zamieszczać w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/98903965/zarz_98_2015.pdf

ZARZĄDZENIE NR 129 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 23 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia instytucjonalnego Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/74251934/zarz_129_2014.pdf

ZARZĄDZENIE NR 130 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 23 grudnia 2014 roku w sprawie trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/74251934/zarz_130_2014.pdf