INSTRUCTION FOR CONNECTING ORCID ID WITH AuthorID (Scopus)

WAŻNE!
Nie ma konieczności zakładania Author ID w bazie Scopus, ponieważ jest on tworzony automatycznie dla każdego naukowca, którego publikacja znajduje się w bazie.

 

1. Po zalogowaniu do ORCID (https://orcid.org/signin) należy kliknąć kolejno: Works → Add works → Search & link → Scopus - Elsevier [ostatni link na liście, która się rozwinie]

Scopus_1.jpg
Scopus_1.1.jpg

2. Po kliknięciu w odnośnik otworzy się nowe; należy w tym miejscu udzielić zgody na powiązanie z bazą Scopus, przez kliknięcie przycisku Authorize [Autoryzuj]

Scopus_2.jpg

3. Na ekranie pojawi się okienko z automatycznie uzupełnioną informacją o imieniu i nazwisku; należy kliknąć Start

Scopus_3.jpg

4. W następnym kroku pojawi się lista profili, jeżeli na liście będzie więcej niż jeden, należy odnaleźć właściwy, zaznaczyć go i kliknąć Next

Scopus_4.jpg

5. W kolejnym okienku należy wybrać preferowaną nazwę profilu, a następnie nastąpi przekierowanie do strony weryfikacyjnej. Po przejrzeniu listy publikacji i zatwierdzeniu tych, których autorami jesteśmy, klikamy przycisk Next
UWAGA! Jeżeli zauważymy brak publikacji, należy kliknąć Search for missing documents, po wyszukaniu brakujących prac dołączyć je do profilu i dopiero wówczas przejść do kolejnej strony

Scopus_5.jpg

6. Na kolejnej stronie Scopus poprosi o sprawdzenie poprawności danych osobowych. Po przejściu dalej (przyciskiem Next) znajdziemy się na stronie, gdzie należy podać swój adres email i kliknąć Send Author ID, a następnie Send my publication list. Do ORCID zostanie wówczas przesłane ID Autora z bazy Scopus oraz lista znajdujących się w bazie publikacji, która po zaimportowaniu będzie widoczna również w profilu autora w ORCID, zaś identyfikator ORCID pojawi się w informacjach autorze w bazie Scopus (poniżej Author ID)

Scopus_6.jpg