File Deposit Instructions

ABY ZDEPONOWAĆ PLIK W REPOZYTORIUM UJ NALEŻY:

1. Ustalić status autorskich praw majątkowych

Prawa do dysponowania tekstem bardzo często przenoszone są na wydawcę. Aby dowiedzieć się czy wydawca lub czasopismo udziela zgody na samodzielną archiwizację, można sprawdzić bazę informacji o polityce wydawców SHERPA/RoMEO (https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/). Ponieważ baza nie jest kompletna, w przypadku braku wyników wyszukiwania warto prawdzić zapisy podpisanej umowy wydawniczej bądź skontaktować się z Wydawcą w celu uzyskania informacji o możliwości dalszego rozpowszechniania utworu poprzez zamieszczenie go w instytucjonalnym repozytorium na zasadach otwartego dostępu oraz zasadach, na jakich takie udostępnienie może się z punktu Wydawcy odbyć. Jeżeli wydawca wyrazi zgodę na publikację w repozytorium, jednak nie wskaże licencji, decyzja o licencji należy do Autora.

2. Zalogować się na swoje konto w RUJ

Logowanie odbywa się z użyciem tych samych danych logowania, co przy logowaniu do poczty uniwersyteckiej.

3. Podobnie jak w przypadku zwykłego zgłoszenia do Bibliografii Publikacji Pracowników UJ (BPP UJ), wypełnić formularz opisu bibliograficznego

4. Załączyć w odpowiednim kroku formularza plik z pełnym tekstem, i zatwierdzić jego dodanie przyciskiem dodaj plik i kolejne

W zależności od charakteru przesyłanych materiałów, pliki będą mieć różne formaty (np.: .pdf, .docx, .doc, .rtf, .odt, .txt, .pptx, .ppt, .xlsx, .tiff). W przypadku artykułów i rozdziałów, optymalnym formatem przesyłanych plików jest pdf ostatecznej wersji wydawniczej, autor może jednak przesłać również postprint lub preprint, w dowolnym formacie.

5. Nadać dla pliku licencję, na jakiej może być dostępny w RUJ
Więcej informacji o nadawaniu praw do załączonego pliku znajduje się tutaj.

 

Deponowany w RUJ plik musi zawierać pełny tekst opisywanej publikacji. Pliki zawierające wyłącznie okładki, spisy treści, fragmenty tekstu, itp., są z opisów usuwane.

W przypadku gdy Autor chciałby, i ma zgodę wydawcy na to, by jego publikacja dostępna była w RUJ, jednak nie dysponuje jej wersją elektroniczną i nie ma możliwości jej zeskanowania, może się zwrócić do Repozytorium z prośbą o digitalizację i udostępnienie odpowiednio zoptymalizowanych skanów. Zlecenie zostanie wykonane pod warunkiem, że dana publikacja dostępna jest w magazynach Biblioteki Jagiellońskiej lub zostanie do niej dostarczona przez Autora.

 

⇒ Jeżeli zgłoszeń do BPP UJ dokonuje w imieniu autora pracownik jednej z bibliotek wydziałowych, należy przesłać do takiej osoby plik z prośbą o jego zdeponowanie razem z opisem

⇒ Jeżeli opis został już zdeponowany w RUJ, w sprawie dołączenia do niego pliku należy się skontaktować z właściwym administratorem wydziałowym Repozytorium i przesłać do niego plik z pełnym tekstem (lista administratorów jest dostępna w zakładce ZESPÓŁ REPOZYTORIUM UJ).