For persons with ORCID ID

1. Po zalogowaniu do Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ - https://ruj.uj.edu.pl) użytkownik zobaczy ekran rejestracji identyfikatora ORCID, na którym należy wybrać akcję Połącz swój ORCID ID


ORCID_dla_posiadajacych_PL.jpeg

2. W nowej karcie otworzy się okno logowania do ORCID; po zalogowaniu użytkownik zobaczy komunikat informujący, że Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego prosi o dostęp do numeru ORCID użytkownika. Należy w tym miejscu udzielić zgody, klikając Authorize [Autoryzuj]

ORCID_pkt2.jpg

3. Po dokonaniu autoryzacji udostępnienia ORCID ID dla RUJ, okienko rejestracji zostaje zamknięte, a w oknie RUJ pojawia się informacja o udanej rejestracji identyfikatora ORCID ID w Repozytorium


ORCID_dla_posiadajacych_PL_pkt_3.jpeg

4. Jeżeli dla danego użytkownika zarejestrowano już w RUJ identyfikator ORCID ID, to po zalogowaniu użytkownik jest kierowany na stronę Dodane pozycje i zadania przepływu pracy, a w menu użytkownika (w lewym górnym rogu ekranu), obok nazwiska pojawiać się będzie zielona ikonka ORCID ID


ORCID_dla_posiadajacych_PL_4.jpeg

5. Na koncie ORCID w sekcji Trusted Organizations [FOR RESEARCHERS > ACCOUNT SETTINGS] widnieć będzie informacja o dacie i rodzaju powiązania z Repozytorium UJ. Należy pamiętać, by NIE DEZAKTYWOWAĆ tego powiązania przez naciśnięcie ikony kosza [Revoke Access]


ORCID_trusted.jpgWAŻNE!

→ Jeżeli konto ORCID założono z użyciem adresu e-mail innego niż ten w domenie uj.edu.pl, należy dodać go do informacji na koncie jako dodatkowy adres mailowy

→ Po zalogowaniu na konto ORCID warto upewnić się, czy instytucja, do której afiliowane są prace, została określona w profilu użytkownika prawidłowo. Aby to zrobić, przejdź do edycji informacji o zatrudnieniu na Uniwersytecie Jagiellońskim lub, jeśli nie ma jeszcze takich informacji w Twoim profilu, dodaj je

 

Employment → editing pencil (znajduje się w prawym dolnym rogu okna z informacją o zatrudnieniu na Uniwersytecie Jagiellońskim)


ORCID_afiliacja_add_2.jpeg

lub

Employment → Add employment → Add manually

ORCID_afiliacja_choose_1.jpg
ORCID_afiliacja_add_2.jpeg

Po upewnieniu się, że wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione, należy je potwierdzić, klikając odpowiednio przycisk Dodaj do listy / Zapisz zmiany