For new WoS users

1. Po zalogowaniu do ORCID (https://orcid.org/signin) należy kliknąć kolejno: Works → Add works → Search & link → ResearcherID [przedostatni link na liście, która się rozwinie]

WoS niemający_1.jpg
WoS niemający_1.1.jpg

2. Po kliknięciu w odnośnik otworzy się nowe; należy w tym miejscu udzielić zgody na powiązanie z bazą Web of Science, przez kliknięcie przycisku Authorize [Autoryzuj]

WoS niemający_2.jpg

3. Na ekranie pojawi się okienko logowania; należy kliknąć przycisk Join Now It’s Free

WoS niemający_3.jpg

4. Otworzy się okno, gdzie należy podać imię, nazwisko, adres mailowy, oraz wybrać z rozwijanej listy źródło, z którego dowiedzieliśmy się o identyfikatorze ResearcherID. Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk Submit

WoS niemający_4.jpg

5. Na ekranie pojawi się komunikat: Your ResearcherID invitation is on its way to mail@mail.com. Please check your inbox. Thank you for your interest in ResearcherID, a na podany adres e-mail wysłany zostanie mail z linkiem aktywacyjnym. Należy odebrać wiadomość i kliknąć w link, który przeniesie nas do formularza; należy go wypełnić i kliknąć Submit Registration, a na koniec zaakceptować regulamin ResearcherID, po uprzednim zapoznaniu się z nim

WoS niemający_5.jpeg
WoS niemający_5.1.jpg

6. Po akceptacji regulaminu pojawi się komunikat o przyznanym numerze; klikamy w znajdujący się na dole odnośnik Click here to login to ResearcherID

WoS niemający_6.jpg

7. Na kolejnej stronie pojawi się informacja, że istnieje możliwość połączenia ResearcherID z ORCID. Wybieramy I already have an ORCID record i klikamy Continue

WoS niemający_7.jpg

8. Ponownie pojawi się okno autoryzacji (jak w punkcie 2), po raz drugi klikamy Authorize [Autoryzuj]

WoS niemający_9.jpg

9. Po autoryzacji zostaniemy poinformowani, że nasz identyfikator ResearcherID został połączony z identyfikatorem ORCID

WoS niemający_9.jpeg

10. Po wejściu na swój profil (przycisk Back to My Researcher Profile; patrz il. w punkcie 4), ORCID wyświetlał się będzie pod linkiem do naszego ResearcherID:

WoS niemający_10.jpg