For new ORCID users

1. Po zalogowaniu do Repozytorium UJ (RUJ - https://ruj.uj.edu.pl) użytkownik zobaczy ekran rejestracji identyfikatora ORCID, na którym należy wybrać akcję Utwórz i połącz ORCID ID

ORCID_dla_nie_posiadajacych_PL.jpeg

2. W nowej karcie otworzy się okno rejestracji w ORCID, gdzie wypełnia się krótki formularz rejestracyjny. Pola imię, nazwisko, oraz e-mail, będą uzupełnione automatycznie o informacje pobrane z Repozytorium UJ. Należy jedynie utworzyć hasło, określić dostęp do publikacji, które będą wprowadzane do ORCID (publiczny, ograniczony do wskazanych osób, ograniczony wyłącznie do właściciela konta) i przesłać prośbę o rejestrację klikając przycisk Register


ORCID_pkt 2 od zera.jpg

3. Na ekranie pojawi się komunikat informujący, że Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego prosi o dostęp do numeru ORCID użytkownika. Należy w tym miejscu udzielić zgody, klikając Authorize [Autoryzuj]


ORCID_pkt 3 od zera.jpg

4. Po dokonaniu rejestracji w oknie Repozytorium UJ również pojawi się informacja o udanej rejestracji identyfikatora ORCID ID


ORCID_dla_nie_posiadajacych_PL_pkt_4.jpeg

5. Po dokonaniu rejestracji identyfikatora ORCID w RUJ, należy otworzyć wysłaną na podany w formularzu adres mailowy wiadomość weryfikacyjną i kliknąć pierwszy od góry link, dla potwierdzenia swojej tożsamość i dokończenia tym samym procesu tworzenie konta w ORCID.W nowej karcie otworzy się wówczas okno logowania do ORCID; po zalogowaniu należy uzupełnić informację o instytucji, do której afiliowane będą umieszczane tam prace. Aby to zrobić, należy przejść z głównego ekranu drogą:
Employment › Add employment › Add manually i uzupełnić pola otwartego okienka

ORCID_afiliacja_choose_1.jpg
ORCID_afiliacja_add_2.jpeg

Do profilu można dodać także dodatkowe informacje takie jak biogram, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, czy prowadzone badania i realizowane grantyORCID_pkt 6.2 od zera.jpg

6. Jeżeli dla danego użytkownika zarejestrowano już w RUJ identyfikator ORCID ID, to po kolejnym zalogowaniu do Repozytorium użytkownik kierowany będzie na stronę Dodane pozycje i zadania przepływu pracy, a w menu użytkownika (w lewym górnym rogu ekranu), obok nazwiska pojawiać się będzie zielona ikonka ORCID ID

ORCID_dla_nie_posiadajacych_PL_6.jpeg

7. Na koncie ORCID, w sekcji Trusted organizations [FOR RESEARCHERS › ACCOUNT SETTINGS] widnieć będzie informacja o dacie i rodzaju powiązania z Repozytorium UJ. Należy pamiętać, by NIE DEZAKTYWOWAĆ tego powiązania przez naciśnięcie ikony kosza [Revoke Access]

ORCID_trusted.jpg

WAŻNE!

→ Jeżeli konto ORCID założono z użyciem adresu e-mail innego niż ten w domenie uj.edu.pl, należy dodać adres poczty elektronicznej UJ do informacji na koncie jako dodatkowy adres mailowy