Strategia zarządzania profilem edukacyjnym w mediach społecznościowych na przykładzie działalności wybranych trenerów wokalnych

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this thesis is the management strategy of a vocal education profile conducted in the social media space. The aim of analysing the management methods of the selected profiles was to find the answer to the research problem posed: "What activities influence the effectiveness of managing an educational profile?". The research subject was the activity of vocal coaches - Gosia Sacała and Bartek Cabon. The theoretical part of the paper presents previous scientific publications in management strategies, social media, and personal brands. The empirical part presents the results of own research, which were formulated on the basis of conducted interviews an in-depth free interview with Gosia Sacała and a structured written interview with Bartek Caboń. The interview technique was complemented by an analysis of the content published by the creators, and posted on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. A qualitative methodology was used in the research, the research methods employed were case studies and netnography. The result of the study is a presentation of the strategies of the researched educational activities and the recommendations that could be formulated in the course of the research.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest strategia zarządzania profilem edukacyjnym o tematyce wokalnej, prowadzonym w przestrzeni mediów społecznościowych. Celem analizy sposobów zarządzania wybranymi profilami była weryfikacja problemu badawczego: „Jakie działania wpływają na skuteczność w zarządzaniu profilem edukacyjnym?”. Przedmiotem badań została działalność trenerów wokalnych – Gosi Sacały oraz Bartka Cabonia. Część teoretyczna pracy przedstawia dotychczasowe publikacje naukowe w zakresie strategii zarządzania, mediów społecznościowych, marek osobistych. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań własnych, które sformułowane zostały na podstawie przeprowadzonych wywiadów – pogłębionego swobodnego z Gosią Sacałą oraz ustrukturyzowanego wywiadu pisemnego z Bartkiem Caboniem. Uzupełnieniem techniki wywiadu była analiza publikowanych przez twórców treści, zamieszczanych na Facebooku, Instagramie, TikToku oraz w serwisie YouTube. W pracy zastosowano metodologię jakościową, wykorzystane metody badawcze to studia przypadków oraz netnografia. Wynikiem badań jest przedstawienie strategii badanych działalności edukacyjnych oraz rekomendacji, które udało się sformułować na podstawie badań.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorModzelewska, Annapl
dc.contributor.authorKowalczyk, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerModzelewska, Annapl
dc.contributor.reviewerNierenberg, Bogusław - 130955 pl
dc.date.accessioned2023-07-04T21:35:43Z
dc.date.available2023-07-04T21:35:43Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-165026-290041pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313884
dc.languagepolpl
dc.subject.enSTRATEGY, MANAGEMENT, EDUCATIONAL PROFILE, PERSONAL BRAND, SOCIAL MEDIApl
dc.subject.plSTRATEGIA, ZARZĄDZANIE, PROFIL EDUKACYJNY, MARKA OSOBISTA, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWEpl
dc.titleStrategia zarządzania profilem edukacyjnym w mediach społecznościowych na przykładzie działalności wybranych trenerów wokalnychpl
dc.title.alternativeManagement strategy of a social media educational profile on the example of the activities of selected vocal coachespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is the management strategy of a vocal education profile conducted in the social media space. The aim of analysing the management methods of the selected profiles was to find the answer to the research problem posed: "What activities influence the effectiveness of managing an educational profile?". The research subject was the activity of vocal coaches - Gosia Sacała and Bartek Cabon. The theoretical part of the paper presents previous scientific publications in management strategies, social media, and personal brands. The empirical part presents the results of own research, which were formulated on the basis of conducted interviews an in-depth free interview with Gosia Sacała and a structured written interview with Bartek Caboń. The interview technique was complemented by an analysis of the content published by the creators, and posted on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. A qualitative methodology was used in the research, the research methods employed were case studies and netnography. The result of the study is a presentation of the strategies of the researched educational activities and the recommendations that could be formulated in the course of the research.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest strategia zarządzania profilem edukacyjnym o tematyce wokalnej, prowadzonym w przestrzeni mediów społecznościowych. Celem analizy sposobów zarządzania wybranymi profilami była weryfikacja problemu badawczego: „Jakie działania wpływają na skuteczność w zarządzaniu profilem edukacyjnym?”. Przedmiotem badań została działalność trenerów wokalnych – Gosi Sacały oraz Bartka Cabonia. Część teoretyczna pracy przedstawia dotychczasowe publikacje naukowe w zakresie strategii zarządzania, mediów społecznościowych, marek osobistych. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań własnych, które sformułowane zostały na podstawie przeprowadzonych wywiadów – pogłębionego swobodnego z Gosią Sacałą oraz ustrukturyzowanego wywiadu pisemnego z Bartkiem Caboniem. Uzupełnieniem techniki wywiadu była analiza publikowanych przez twórców treści, zamieszczanych na Facebooku, Instagramie, TikToku oraz w serwisie YouTube. W pracy zastosowano metodologię jakościową, wykorzystane metody badawcze to studia przypadków oraz netnografia. Wynikiem badań jest przedstawienie strategii badanych działalności edukacyjnych oraz rekomendacji, które udało się sformułować na podstawie badań.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Modzelewska, Anna
dc.contributor.authorpl
Kowalczyk, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Modzelewska, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Nierenberg, Bogusław - 130955
dc.date.accessioned
2023-07-04T21:35:43Z
dc.date.available
2023-07-04T21:35:43Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-165026-290041
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313884
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
STRATEGY, MANAGEMENT, EDUCATIONAL PROFILE, PERSONAL BRAND, SOCIAL MEDIA
dc.subject.plpl
STRATEGIA, ZARZĄDZANIE, PROFIL EDUKACYJNY, MARKA OSOBISTA, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
dc.titlepl
Strategia zarządzania profilem edukacyjnym w mediach społecznościowych na przykładzie działalności wybranych trenerów wokalnych
dc.title.alternativepl
Management strategy of a social media educational profile on the example of the activities of selected vocal coaches
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Bayreuth
1
Bucharest
1

No access

No Thumbnail Available