Poszukiwanie, identyfikacja i ocena aktywności małocząsteczkowych fragmentów jako struktur wiodących w opracowaniu nowych inhibitorów oddziaływania ezryna-CD44 do zastosowania w ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej

master
dc.abstract.enMetastasis is the main cause of death in people struggling with cancer. Despite extensive research on the molecular mechanisms responsible for this process, there is still a lack of effective therapeutics to inhibit the progression and metastasis of neoplasms. Ezrin (EZR) is a protein that, by interacting with the transmembrane glycoprotein CD44, activates a signaling pathway in cells called the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade, which has a pivotal role in metastasis. The aim of this study was to search for, identify and evaluate the activity of small-molecule fragments that may serve as precursors in the development of new ezrin inhibitors that block its interaction with CD44. Various biophysical methods were used to achieve the goal, such as: thermal shift assay (TSA), nuclear magnetic resonance correlation spectroscopy (15N-1H HSQC NMR) and microscale thermophoresis (MST). Molecular docking of ten compounds selected from among 363 tested fragments was also performed, determining their potential orientation in the protein binding pocket. The compounds discovered may provide a lead structure in the design of inhibitors of the ezrin-CD44 interaction for apllication in anti-metastatic therapy.pl
dc.abstract.plPrzerzuty stanowią główny powód śmierci osób zmagających się z chorobą nowotworową. Mimo szeroko prowadzonych badań nad mechanizmami molekularnymi odpowiedzialnymi za ten proces, wciąż brakuje środków terapeutycznych pozwalających na zahamowanie progresji i przerzutowania nowotworów. Ezryna (EZR) to białko, które oddziałując z transbłonową glikoproteiną CD44 aktywuje w komórkach szlak sygnałowy zwany kaskadą kinaz białkowych aktywowanych mitogenami (MAPK), mający szczególny wpływ na metastazę. Celem niniejszej pracy było poszukiwanie, identyfikacja i ocena aktywności małocząsteczkowych fragmentów, które mogą stanowić prekursory w opracowaniu nowych inhibitorów ezryny blokujących jej oddziaływanie z CD44. Do realizacji tego zadania wykorzystano różnorodne metody biofizyczne, takie jak: test przesunięcia temperatury topnienia białka (TSA), spektroskopię korelacyjną magnetycznego rezonansu jądrowego (15N-1H HSQC NMR) oraz termoforezę mikroskalową (MST). Przeprowadzono również dokowanie molekularne dziesięciu związków wyselekcjonowanych spośród 363 przebadanych fragmentów, określając ich potencjalną orientację w kieszeni wiążącej białka. Odkryte związki mogą stanowić strukturę wiodącą w projektowaniu inhibitorów oddziaływania ezryna-CD44, mających zastosowanie terapii przeciwprzerzutowej.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKitel, Radosławpl
dc.contributor.authorPijar, Beatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerPałasz, Aleksandra - 131258 pl
dc.contributor.reviewerKitel, Radosławpl
dc.date.accessioned2022-06-29T21:36:14Z
dc.date.available2022-06-29T21:36:14Z
dc.date.submitted2022-06-27pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-155808-252487pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293739
dc.languagepolpl
dc.subject.enezrin, CD44, ezrin-CD44 interaction, cancer metastasis, thermal shift assay, heteronuclear single-quantum correlation nuclear magnetic resonance spectroscopy, microscale thermophoresis, molecular dockingpl
dc.subject.plezryna, CD44, oddziaływanie ezryna-CD44, przerzuty nowotworów, test przesunięcia temperatury topnienia białka, spektroskopia korelacyjna magnetycznego rezonansu jądrowego, termoforeza mikroskalowa, dokowanie molekularnepl
dc.titlePoszukiwanie, identyfikacja i ocena aktywności małocząsteczkowych fragmentów jako struktur wiodących w opracowaniu nowych inhibitorów oddziaływania ezryna-CD44 do zastosowania w ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowejpl
dc.title.alternativeSearch, identification and evaluation the activity of small-molecule fragments as lead structures in the development of new inhibitors of ezrin-CD44 interaction for use in targeted anticancer therapys.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Metastasis is the main cause of death in people struggling with cancer. Despite extensive research on the molecular mechanisms responsible for this process, there is still a lack of effective therapeutics to inhibit the progression and metastasis of neoplasms. Ezrin (EZR) is a protein that, by interacting with the transmembrane glycoprotein CD44, activates a signaling pathway in cells called the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade, which has a pivotal role in metastasis. The aim of this study was to search for, identify and evaluate the activity of small-molecule fragments that may serve as precursors in the development of new ezrin inhibitors that block its interaction with CD44. Various biophysical methods were used to achieve the goal, such as: thermal shift assay (TSA), nuclear magnetic resonance correlation spectroscopy (15N-1H HSQC NMR) and microscale thermophoresis (MST). Molecular docking of ten compounds selected from among 363 tested fragments was also performed, determining their potential orientation in the protein binding pocket. The compounds discovered may provide a lead structure in the design of inhibitors of the ezrin-CD44 interaction for apllication in anti-metastatic therapy.
dc.abstract.plpl
Przerzuty stanowią główny powód śmierci osób zmagających się z chorobą nowotworową. Mimo szeroko prowadzonych badań nad mechanizmami molekularnymi odpowiedzialnymi za ten proces, wciąż brakuje środków terapeutycznych pozwalających na zahamowanie progresji i przerzutowania nowotworów. Ezryna (EZR) to białko, które oddziałując z transbłonową glikoproteiną CD44 aktywuje w komórkach szlak sygnałowy zwany kaskadą kinaz białkowych aktywowanych mitogenami (MAPK), mający szczególny wpływ na metastazę. Celem niniejszej pracy było poszukiwanie, identyfikacja i ocena aktywności małocząsteczkowych fragmentów, które mogą stanowić prekursory w opracowaniu nowych inhibitorów ezryny blokujących jej oddziaływanie z CD44. Do realizacji tego zadania wykorzystano różnorodne metody biofizyczne, takie jak: test przesunięcia temperatury topnienia białka (TSA), spektroskopię korelacyjną magnetycznego rezonansu jądrowego (15N-1H HSQC NMR) oraz termoforezę mikroskalową (MST). Przeprowadzono również dokowanie molekularne dziesięciu związków wyselekcjonowanych spośród 363 przebadanych fragmentów, określając ich potencjalną orientację w kieszeni wiążącej białka. Odkryte związki mogą stanowić strukturę wiodącą w projektowaniu inhibitorów oddziaływania ezryna-CD44, mających zastosowanie terapii przeciwprzerzutowej.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kitel, Radosław
dc.contributor.authorpl
Pijar, Beata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Pałasz, Aleksandra - 131258
dc.contributor.reviewerpl
Kitel, Radosław
dc.date.accessioned
2022-06-29T21:36:14Z
dc.date.available
2022-06-29T21:36:14Z
dc.date.submittedpl
2022-06-27
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-155808-252487
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293739
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ezrin, CD44, ezrin-CD44 interaction, cancer metastasis, thermal shift assay, heteronuclear single-quantum correlation nuclear magnetic resonance spectroscopy, microscale thermophoresis, molecular docking
dc.subject.plpl
ezryna, CD44, oddziaływanie ezryna-CD44, przerzuty nowotworów, test przesunięcia temperatury topnienia białka, spektroskopia korelacyjna magnetycznego rezonansu jądrowego, termoforeza mikroskalowa, dokowanie molekularne
dc.titlepl
Poszukiwanie, identyfikacja i ocena aktywności małocząsteczkowych fragmentów jako struktur wiodących w opracowaniu nowych inhibitorów oddziaływania ezryna-CD44 do zastosowania w ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej
dc.title.alternativepl
Search, identification and evaluation the activity of small-molecule fragments as lead structures in the development of new inhibitors of ezrin-CD44 interaction for use in targeted anticancer therapys.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections