Pomoc postpenitencjarna w zakładach karnych. Geneza, rozwój i teraźniejszość a realizacje jej założeń (na przykładzie Zakładu Karnego w Trzebini).

master
dc.abstract.enbrakpl
dc.abstract.otherW prezentowanej pracy spróbuję pokazać funkcjonowanie systemu postpenitencjarnego w zakładach karnych, opierając swoje spostrzeżenia przede wszystkim na badaniach, które przeprowadziłam w Zakładzie Karnym w Trzebini. W badaniach tych korzystałam z metod badań socjologicznych a uzyskane tym sposobem informacje pozwoliły mi zbadać wiedzę skazanych na temat pomocy postpenitencjarnej i jej efektywności.Historia myśli socjologicznej i pracy socjalnej, które dotyczą zagadnień związanych z rozwojem problemów społecznych, zajmuje także istotne miejsce w mojej pracy. Kolejna część pracy również ociera się o wątek historyczny, a dotyczy ewolucji myśli penitencjarnej dotyczącej pomocy, jakiej przez tysiąclecia udzielano więźniom.W niniejszej pracy zajmowałam się także kwestiami dotyczącymi kary pozbawienia wolności i jej znaczącym wpływie na późniejszą readaptacje skazanych. Przedstawiłam w niej formy i rodzaje pomocy w odniesieniu do aktualnych uregulowań prawnych.W moich badaniach starałam się także ustalić, co skazani wiedzą na temat pomocy postpenitencjarne, jakie są ich potrzeby oraz oczekiwania w tym właśnie zakresie. Uważam, że wnioski z tych badań mają duże znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, nie tylko poszerzając stan wiedzy o działaniach systemu postpenitencjarnego, ale znajdując przede wszystkim zastosowanie w organizowaniu pomocy postpenitencjarnej poprzez lepsze poznanie stanu wiedzy i oczekiwań badanych. Wszystko to powinno przyczynić się do poprawy funkcjonującego systemu oraz działalności resocjalizacyjnej.Praca składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem, zakończenia zawierającego wnioski poznawcze oraz bibliografii i aneksów zawierających dane otrzymane od administracji zakładu karnego jak i kwestionariusz ankiety ze skazanymi. We wstępie przedstawiłam motywy tematu podjętego w mojej pracy, założenia, cele a także strukturę opracowania.Pierwszy rozdział poświęcony jest kształtowaniu się wiedzy socjologicznej i pracy socjalnej na przestrzeni wieków i ich miejsce we współczesnej problematyce społecznej. Pisałam również o nowej roli pracownika socjalnego i jego miejscu w dynamicznym i nowoczesnym świecie. Przedstawiłam także zachodnioeuropejski model pracy socjalnej z więźniami.W rozdziale drugim opisałam szkicowo proces kształtowania się zarówno samej kary pozbawienia wolności jak również pomocy niesionej skazanym na przestrzeni wieków. Zwróciłam w nim uwagę m.in. na to, że kwestie pomocy niesionej więźniowi w okresie po wyjściu na wolność poruszano już w starożytności.W rozdziale trzecim zawarłam rozważania na temat założeń ideologicznych i celów pomocy postpenitencjarnej. Przedstawiłam także zasady i sposoby udzielania pomocy postpenitencjarnej przez państwo oraz organizacje pozarządowe, głównie na przykładzie województwa małopolskiego.W rozdziale czwartym przedstawiłam w zarysie dzieje Zakładu Karnego w Trzebini. Omówiłam w nim organizację jednostki oraz poddałam charakterystyce pracę kadry wychowawczej i metody oddziaływań readaptacyjnych. W rozdziale tym pisałam także o obecnie obowiązujących przepisach dotyczących więziennictwa, resocjalizacji, pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej.W rozdziale piątym przedstawiłam metodologiczną koncepcję badań własnych. Ukazałam także problemy i hipotezy badawcze jak również zmienne, wskaźniki i metody dotyczące badań oraz same techniki i narzędzia badawcze. W rozdziale tym prezentuję również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Trzebini, starając się ukazać ich poziom wiedzy na temat przysługującej im pomocy postpenitencjarnej oraz przedstawiając ocenę jej skuteczności. Koniec rozdziału poświęciłam wnioskom poznawczym wynikającym z przeprowadzonych przeze mnie badań oraz przemyśleniom przydatnym w praktyce. pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.contributor.authorPieczonka, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerNóżka, Marcjanna - 131084 pl
dc.contributor.reviewerFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:53:38Z
dc.date.available2020-07-15T17:53:38Z
dc.date.submitted2011-07-21pl
dc.fieldofstudypraca socjalnapl
dc.identifier.apddiploma-58553-75521pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172549
dc.subject.enbrakpl
dc.subject.otherwięziennictwo,pomoc postpenitencjarna,socjologiapl
dc.titlePomoc postpenitencjarna w zakładach karnych. Geneza, rozwój i teraźniejszość a realizacje jej założeń (na przykładzie Zakładu Karnego w Trzebini).pl
dc.title.alternativebrakpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
brak
dc.abstract.otherpl
W prezentowanej pracy spróbuję pokazać funkcjonowanie systemu postpenitencjarnego w zakładach karnych, opierając swoje spostrzeżenia przede wszystkim na badaniach, które przeprowadziłam w Zakładzie Karnym w Trzebini. W badaniach tych korzystałam z metod badań socjologicznych a uzyskane tym sposobem informacje pozwoliły mi zbadać wiedzę skazanych na temat pomocy postpenitencjarnej i jej efektywności.Historia myśli socjologicznej i pracy socjalnej, które dotyczą zagadnień związanych z rozwojem problemów społecznych, zajmuje także istotne miejsce w mojej pracy. Kolejna część pracy również ociera się o wątek historyczny, a dotyczy ewolucji myśli penitencjarnej dotyczącej pomocy, jakiej przez tysiąclecia udzielano więźniom.W niniejszej pracy zajmowałam się także kwestiami dotyczącymi kary pozbawienia wolności i jej znaczącym wpływie na późniejszą readaptacje skazanych. Przedstawiłam w niej formy i rodzaje pomocy w odniesieniu do aktualnych uregulowań prawnych.W moich badaniach starałam się także ustalić, co skazani wiedzą na temat pomocy postpenitencjarne, jakie są ich potrzeby oraz oczekiwania w tym właśnie zakresie. Uważam, że wnioski z tych badań mają duże znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, nie tylko poszerzając stan wiedzy o działaniach systemu postpenitencjarnego, ale znajdując przede wszystkim zastosowanie w organizowaniu pomocy postpenitencjarnej poprzez lepsze poznanie stanu wiedzy i oczekiwań badanych. Wszystko to powinno przyczynić się do poprawy funkcjonującego systemu oraz działalności resocjalizacyjnej.Praca składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem, zakończenia zawierającego wnioski poznawcze oraz bibliografii i aneksów zawierających dane otrzymane od administracji zakładu karnego jak i kwestionariusz ankiety ze skazanymi. We wstępie przedstawiłam motywy tematu podjętego w mojej pracy, założenia, cele a także strukturę opracowania.Pierwszy rozdział poświęcony jest kształtowaniu się wiedzy socjologicznej i pracy socjalnej na przestrzeni wieków i ich miejsce we współczesnej problematyce społecznej. Pisałam również o nowej roli pracownika socjalnego i jego miejscu w dynamicznym i nowoczesnym świecie. Przedstawiłam także zachodnioeuropejski model pracy socjalnej z więźniami.W rozdziale drugim opisałam szkicowo proces kształtowania się zarówno samej kary pozbawienia wolności jak również pomocy niesionej skazanym na przestrzeni wieków. Zwróciłam w nim uwagę m.in. na to, że kwestie pomocy niesionej więźniowi w okresie po wyjściu na wolność poruszano już w starożytności.W rozdziale trzecim zawarłam rozważania na temat założeń ideologicznych i celów pomocy postpenitencjarnej. Przedstawiłam także zasady i sposoby udzielania pomocy postpenitencjarnej przez państwo oraz organizacje pozarządowe, głównie na przykładzie województwa małopolskiego.W rozdziale czwartym przedstawiłam w zarysie dzieje Zakładu Karnego w Trzebini. Omówiłam w nim organizację jednostki oraz poddałam charakterystyce pracę kadry wychowawczej i metody oddziaływań readaptacyjnych. W rozdziale tym pisałam także o obecnie obowiązujących przepisach dotyczących więziennictwa, resocjalizacji, pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej.W rozdziale piątym przedstawiłam metodologiczną koncepcję badań własnych. Ukazałam także problemy i hipotezy badawcze jak również zmienne, wskaźniki i metody dotyczące badań oraz same techniki i narzędzia badawcze. W rozdziale tym prezentuję również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Trzebini, starając się ukazać ich poziom wiedzy na temat przysługującej im pomocy postpenitencjarnej oraz przedstawiając ocenę jej skuteczności. Koniec rozdziału poświęciłam wnioskom poznawczym wynikającym z przeprowadzonych przeze mnie badań oraz przemyśleniom przydatnym w praktyce. 
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.contributor.authorpl
Pieczonka, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Nóżka, Marcjanna - 131084
dc.contributor.reviewerpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:53:38Z
dc.date.available
2020-07-15T17:53:38Z
dc.date.submittedpl
2011-07-21
dc.fieldofstudypl
praca socjalna
dc.identifier.apdpl
diploma-58553-75521
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172549
dc.subject.enpl
brak
dc.subject.otherpl
więziennictwo,pomoc postpenitencjarna,socjologia
dc.titlepl
Pomoc postpenitencjarna w zakładach karnych. Geneza, rozwój i teraźniejszość a realizacje jej założeń (na przykładzie Zakładu Karnego w Trzebini).
dc.title.alternativepl
brak
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
3
Wroclaw
3
Lublin
2
Poznan
2
Szczecinek
2
Dublin
1
Grebow
1
Lodz
1
Regensburg
1

No access

No Thumbnail Available