Zarządzanie zespołami w organizacji

master
dc.abstract.enThe aim of the conducted research was to examine whether the investigated groups of employees meet the criteria of a team according to the SYMLOG concept and M. Belbin's theory of roles. Four teams, consisting of 34 individuals, participated in the study, including both ordinary employees and team leaders. The results were collected using measurement tools: R. Bales' SYMLOG and M. Belbin's role questionnaire.Based on the analysis, it was found that one of the examined teams fulfills all the criteria mentioned in the theory, while the majority of the remaining teams fulfill most of them. In all teams, there was a complete diversity of roles proposed by M. Belbin. The roles performed by the employees mostly corresponded to their current positions. The majority of the participants could form a team according to the graphical space in the SYMLOG theory, where their results were located.The research identified interesting cognitive regularities concerning individuals who exhibit organizational skills as well as creative and sociable individuals. On the other hand, individuals with a high level of precision do not exhibit either creative or social traits.pl
dc.abstract.plCelem badawczym w niniejszej pracy magisterskiej było sprawdzenie, czy badane grupy pracowników spełniają kryteria zespołu wg koncepcji SYMLOG i teorii ról M. Belbina. W badaniach wzięły udział 4 zespoły, czyli 34 osoby. Byli to zarówno pracownicy szeregowi, jak i kierownicy tych zespołów. Wyniki zostały zebrane za pomocą narzędzi pomiarowych: SYMLOG R. Balesa i kwestionariusza ról M. Belbina.Na podstawie analiz stwierdzono, że jeden z badanych zespołów spełnia wszystkie kryteria wymienionych powyżej teorii, a pozostałe zespoły większość z nich. We wszystkich zespołach wystąpiła pełna różnorodność ról zaproponowanych przez M. Belbina. W zdecydowanej większości pełnione przez pracowników role odpowiadały aktualnie zajmowanym stanowiskom. Większość badanych może tworzyć zespół, zgodnie z graficzną przestrzenią w teorii SYMLOG, w której znalazły się ich wyniki. W pracy badawczej wykryto interesujące poznawczo prawidłowości dotyczące indywidualistów, którzy ujawniają zdolności organizatorskie, a także ludzi twórczych i jednocześnie towarzyskich. Z kolei osoby o wysokim poziomie dokładności nie ujawniają zarówno cech twórczych, jak i społecznych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.authorPawlik, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2023-07-05T21:38:13Z
dc.date.available2023-07-05T21:38:13Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-165083-308056pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314254
dc.languagepolpl
dc.subject.enteamwork, team building, team managementpl
dc.subject.plpraca zespołowa, budowanie zespołu, zarządzanie zespołempl
dc.titleZarządzanie zespołami w organizacjipl
dc.title.alternativeTeam managementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the conducted research was to examine whether the investigated groups of employees meet the criteria of a team according to the SYMLOG concept and M. Belbin's theory of roles. Four teams, consisting of 34 individuals, participated in the study, including both ordinary employees and team leaders. The results were collected using measurement tools: R. Bales' SYMLOG and M. Belbin's role questionnaire.Based on the analysis, it was found that one of the examined teams fulfills all the criteria mentioned in the theory, while the majority of the remaining teams fulfill most of them. In all teams, there was a complete diversity of roles proposed by M. Belbin. The roles performed by the employees mostly corresponded to their current positions. The majority of the participants could form a team according to the graphical space in the SYMLOG theory, where their results were located.The research identified interesting cognitive regularities concerning individuals who exhibit organizational skills as well as creative and sociable individuals. On the other hand, individuals with a high level of precision do not exhibit either creative or social traits.
dc.abstract.plpl
Celem badawczym w niniejszej pracy magisterskiej było sprawdzenie, czy badane grupy pracowników spełniają kryteria zespołu wg koncepcji SYMLOG i teorii ról M. Belbina. W badaniach wzięły udział 4 zespoły, czyli 34 osoby. Byli to zarówno pracownicy szeregowi, jak i kierownicy tych zespołów. Wyniki zostały zebrane za pomocą narzędzi pomiarowych: SYMLOG R. Balesa i kwestionariusza ról M. Belbina.Na podstawie analiz stwierdzono, że jeden z badanych zespołów spełnia wszystkie kryteria wymienionych powyżej teorii, a pozostałe zespoły większość z nich. We wszystkich zespołach wystąpiła pełna różnorodność ról zaproponowanych przez M. Belbina. W zdecydowanej większości pełnione przez pracowników role odpowiadały aktualnie zajmowanym stanowiskom. Większość badanych może tworzyć zespół, zgodnie z graficzną przestrzenią w teorii SYMLOG, w której znalazły się ich wyniki. W pracy badawczej wykryto interesujące poznawczo prawidłowości dotyczące indywidualistów, którzy ujawniają zdolności organizatorskie, a także ludzi twórczych i jednocześnie towarzyskich. Z kolei osoby o wysokim poziomie dokładności nie ujawniają zarówno cech twórczych, jak i społecznych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.authorpl
Pawlik, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2023-07-05T21:38:13Z
dc.date.available
2023-07-05T21:38:13Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-165083-308056
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314254
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
teamwork, team building, team management
dc.subject.plpl
praca zespołowa, budowanie zespołu, zarządzanie zespołem
dc.titlepl
Zarządzanie zespołami w organizacji
dc.title.alternativepl
Team management
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Zgierz
6
Krakow
4
Radomsko
4
Wroclaw
4
Lublin
2
Poznan
2
Chotomów
1
Gluszyca
1
Jastrzębie Zdrój
1

No access

No Thumbnail Available
Collections