Wpływ kadr na rozwój hotelarstwa

master
dc.abstract.enThe main aim of the thesis to examine how the human resources influence on the hotel industry development. The research problem is the answer on the question if the excessive stuff fluctuation is the problem in the hotel industry and what the condition of the incentive systems in the surveyed hotels is. The following thesis consists of four chapters including: the hotel industry, the management of human resources, the characteristic of the surveyed hotel market and conclusions. The results of the research shows that stuff fluctuation is at the average level and it hasn’t any negative impact on the hotel industry condition. The incentive systems are assessed as good by the stuff. It can be concluded that the highest level of the fluctuation relates to the young people who work in the hotel no longer than one year. The further conclusions make reference to the managers who should pay particular attention to the process of recruitment and selection. Furthermore, the incentive system should be improved because there are not enough of trainings, the employment is unstable and there is no individual approach to an employee.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy jest zbadanie w jakim stopniu kadry wpływają na rozwój hotelarstwa. Problemami badawczymi jest stwierdzenie czy zjawisko nadmiernej fluktuacji kadr stanowi problem w hotelarstwie oraz jaki jest stan systemu motywacyjnego w badanych hotelach. Treść pracy obejmuje cztery rozdziały poświęcone: hotelarstwu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, charakterystyce badanego rynku hotelarskiego oraz rezultatom i wnioskom z pracy badawczej. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, iż fluktuacja utrzymuje się na średnim poziomie i nie ma negatywnego wpływu na ogólny stan hotelarstwa, a systemy motywacyjne oceniane są przez pracowników jako dobre. Dzięki uzyskanym wynikom można stwierdzić, iż najwyższy poziom fluktuacji dotyczy młodych ludzi, których staż pracy w hotelu nie przekroczył jednego roku. Na podstawie badań można również wnioskować, iż kadra kierownicza powinna zwrócić szczególną uwagę na procesy rekrutacji i selekcji oraz na ocenę pracowniczą. Natomiast w systemie motywacyjnym warto skierować uwagę na niedostateczną liczbę szkoleń, problem niestabilności zatrudnienia oraz indywidualne podejście do pracownika.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.authorKlich, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:48:16Z
dc.date.available2020-07-24T13:48:16Z
dc.date.submitted2013-02-20pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-72449-133317pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185417
dc.languagepolpl
dc.subject.enHOTEL INDUSTRY – HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – MOTIVATION – FLUCTUATIONpl
dc.subject.plHOTELARSTWO – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – MOTYWOWANIE – FLUKTUACJApl
dc.titleWpływ kadr na rozwój hotelarstwapl
dc.title.alternativeHuman resources influence on hotel industry developmentpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of the thesis to examine how the human resources influence on the hotel industry development. The research problem is the answer on the question if the excessive stuff fluctuation is the problem in the hotel industry and what the condition of the incentive systems in the surveyed hotels is. The following thesis consists of four chapters including: the hotel industry, the management of human resources, the characteristic of the surveyed hotel market and conclusions. The results of the research shows that stuff fluctuation is at the average level and it hasn’t any negative impact on the hotel industry condition. The incentive systems are assessed as good by the stuff. It can be concluded that the highest level of the fluctuation relates to the young people who work in the hotel no longer than one year. The further conclusions make reference to the managers who should pay particular attention to the process of recruitment and selection. Furthermore, the incentive system should be improved because there are not enough of trainings, the employment is unstable and there is no individual approach to an employee.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy jest zbadanie w jakim stopniu kadry wpływają na rozwój hotelarstwa. Problemami badawczymi jest stwierdzenie czy zjawisko nadmiernej fluktuacji kadr stanowi problem w hotelarstwie oraz jaki jest stan systemu motywacyjnego w badanych hotelach. Treść pracy obejmuje cztery rozdziały poświęcone: hotelarstwu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, charakterystyce badanego rynku hotelarskiego oraz rezultatom i wnioskom z pracy badawczej. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, iż fluktuacja utrzymuje się na średnim poziomie i nie ma negatywnego wpływu na ogólny stan hotelarstwa, a systemy motywacyjne oceniane są przez pracowników jako dobre. Dzięki uzyskanym wynikom można stwierdzić, iż najwyższy poziom fluktuacji dotyczy młodych ludzi, których staż pracy w hotelu nie przekroczył jednego roku. Na podstawie badań można również wnioskować, iż kadra kierownicza powinna zwrócić szczególną uwagę na procesy rekrutacji i selekcji oraz na ocenę pracowniczą. Natomiast w systemie motywacyjnym warto skierować uwagę na niedostateczną liczbę szkoleń, problem niestabilności zatrudnienia oraz indywidualne podejście do pracownika.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.authorpl
Klich, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:48:16Z
dc.date.available
2020-07-24T13:48:16Z
dc.date.submittedpl
2013-02-20
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-72449-133317
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185417
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
HOTEL INDUSTRY – HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – MOTIVATION – FLUCTUATION
dc.subject.plpl
HOTELARSTWO – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – MOTYWOWANIE – FLUKTUACJA
dc.titlepl
Wpływ kadr na rozwój hotelarstwa
dc.title.alternativepl
Human resources influence on hotel industry development
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Boardman
1
Gdynia
1
Krakow
1
Lublin
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available