Osiągnięcia naukowe i kulturalne Arabów od VI do XIII w.

licenciate
dc.abstract.enThe point of this study was to find the reasons that caused to the achievements of the Arabs so enormous progress in the field of culture and science. Well, progress has been made possible by the Arab scientists who, by many of the civilization of the conquered peoples, they made new discoveries and modified the previous scientific statements. This paper will present the importance of Arab science and culture between the VI to XIII century, and it's impact on the Europe.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszego opracowania było znalezienie przyczyn, które doprowadziły do osiągnięcia przez Arabów tak ogromnego postępu w dziedzinie kultury i nauki. Otóż postęp ten był możliwy dzięki uczonym arabskim, którzy przyjmując wiele od cywilizacji ludów podbitych, sami dokonali nowych odkryć i zmodyfikowali wcześniejsze twierdzenia naukowe. W niniejszej pracy przedstawię znaczenie arabskiej nauki i kultury na przestrzeni od VI do XIII wieku,a także jej wpływ na Europę.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.contributor.advisorWróbel, Piotr - 132788 pl
dc.contributor.authorMadej-Fudalewska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerMruk, Wojciech - 130801 pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Piotr - 132788 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T22:47:29Z
dc.date.available2020-07-21T22:47:29Z
dc.date.submitted2011-10-11pl
dc.fieldofstudymediteraneistykapl
dc.identifier.apddiploma-62121-83821pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175737
dc.subject.enArabs, arabian science, arabian culturepl
dc.subject.otherArabowie, nauka arabska, kultura arabskapl
dc.titleOsiągnięcia naukowe i kulturalne Arabów od VI do XIII w.pl
dc.title.alternativeScientific and cultural acheviements of Arabs from VI to XIII century.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The point of this study was to find the reasons that caused to the achievements of the Arabs so enormous progress in the field of culture and science. Well, progress has been made possible by the Arab scientists who, by many of the civilization of the conquered peoples, they made new discoveries and modified the previous scientific statements. This paper will present the importance of Arab science and culture between the VI to XIII century, and it's impact on the Europe.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszego opracowania było znalezienie przyczyn, które doprowadziły do osiągnięcia przez Arabów tak ogromnego postępu w dziedzinie kultury i nauki. Otóż postęp ten był możliwy dzięki uczonym arabskim, którzy przyjmując wiele od cywilizacji ludów podbitych, sami dokonali nowych odkryć i zmodyfikowali wcześniejsze twierdzenia naukowe. W niniejszej pracy przedstawię znaczenie arabskiej nauki i kultury na przestrzeni od VI do XIII wieku,a także jej wpływ na Europę.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.contributor.advisorpl
Wróbel, Piotr - 132788
dc.contributor.authorpl
Madej-Fudalewska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Mruk, Wojciech - 130801
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Piotr - 132788
dc.date.accessioned
2020-07-21T22:47:29Z
dc.date.available
2020-07-21T22:47:29Z
dc.date.submittedpl
2011-10-11
dc.fieldofstudypl
mediteraneistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-62121-83821
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175737
dc.subject.enpl
Arabs, arabian science, arabian culture
dc.subject.otherpl
Arabowie, nauka arabska, kultura arabska
dc.titlepl
Osiągnięcia naukowe i kulturalne Arabów od VI do XIII w.
dc.title.alternativepl
Scientific and cultural acheviements of Arabs from VI to XIII century.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Kielce
5
Warsaw
4
Krakow
3
Dublin
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Bystrzyca Klodzka
1
Chicago
1
Gdynia
1
Gliwice
1

No access

No Thumbnail Available