Zabawa w odgrywanie ról w rozwoju umiejętności społecznych młodzieży

licenciate
dc.abstract.enRole-Playing is a form of activity that everyone has somehow experienced. The benefits for development in early childhood, resulting from role play, have been recognized in the theories of social sciences and developmental psychology for many years. However, the conclusions I have drawn indicate that Role Playing has positive aspects not only in the early stages of development. In the case of older children and young adults, the advantages of this activity, also significantly affect the ability to work in a group, internalization of values, self-image and more. I based my work on my experience and practical skills, and in the theoretical part I took into the consideration linking the Role Game with social competences - inter and intrapersonal communication, which is the main core of the described topic. I presented the LARP method - Live Action Role Playing as a form of fun, relaxation, creative expression, spending free time and learning, in a pedagogical and social context. The chapters devoted to the LARP phenomenon contain its history, explain the principles of its operation and place in contemporary pop culture. As a part of the research section, I conducted participant observation and six personal interviews, discussing how the Role-playing method develops inter and intrapersonal processes of young people. The results show the multidimensionality of the Role-Playing method and its potential in shaping the creativity, self-esteem and social skills of young people. LARP turns out to be a space for free expression of emotions, learning to make decisions and creating relationships. All of this, can be successfully used in reducing the excess of stress and the enormity of pressure that young people face on a daily basis.pl
dc.abstract.plZabawa w odgrywanie ról to coś, czego w jakiejś formie doświadczył, lub doświadczy w życiu każdy człowiek. Korzyści dla rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa, wynikające z zabawy w role, od wielu lat ujmowane są w teoriach nauk społecznych oraz psychologii rozwojowej. Wyciągnięte przeze mnie wnioski wskazują jednak, że Odgrywanie Ról posiada pozytywne aspekty nie tylko we wczesnych etapach rozwojowych. Również w przypadku starszych dzieci oraz młodych dorosłych, walory tej aktywności znacznie wpływają na umiejętność działania w grupie, internalizację wartości, obraz samego siebie i nie tylko. Oparłam pracę na swoich doświadczeniach i umiejętnościach praktycznych, a w części teoretycznej poruszyłam kwestie powiązania Gry w Role z kompetencjami społecznymi- komunikacją inter i intrapersonalną, co stanowi główny rdzeń opisywanego tematu. Opisałam metodę LARP - Live Action Role Playing, jako formę zabawy, wypoczynku, wyrazu twórczego, spędzania czasu wolnego i nauki, w kontekście pedagogiczno-społecznym. Rozdziały poświęcone zjawisku LARP zawierają jego historię, tłumaczą zasady funkcjonowania oraz miejsce we współczesnej popkulturze. W ramach części badawczej, przeprowadziłam obserwację uczestniczącą oraz sześć wywiadów osobistych, poruszając to, w jaki sposób metoda Gry w Role rozwija procesy inter i intrapersonalne młodzieży. Wyniki ukazują wielowymiarowość metody Odgrywania Ról i jej potencjał w kształtowaniu twórczości, poczucia własnej wartości oraz umiejętności społecznych młodych ludzi. LARP okazuje się być przestrzenią do swobodnego wyrażania emocji, uczenia się podejmowania decyzji i kreowania relacji. Wszystko to, może być pomyślnie wykorzystywane w niwelowaniu nadmiaru stresu i ogromu presji, z którą na co dzień mierzy się młodzież.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHajduk, Łukaszpl
dc.contributor.authorMaroszek, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerHajduk, Łukaszpl
dc.contributor.reviewerTomczyk, Łukaszpl
dc.date.accessioned2023-07-14T22:24:29Z
dc.date.available2023-07-14T22:24:29Z
dc.date.submitted2023-07-14pl
dc.fieldofstudypedagogikapl
dc.identifier.apddiploma-168943-293015pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316580
dc.languagepolpl
dc.subject.enLive Action Role-Playing, LARP, social-skills development, interpersonal communication, intrapersonal communication, young peoplepl
dc.subject.plZabawa w odgrywanie ról, LARP, rozwój umiejętności społecznych, komunikacja interpersonalna, komunikacja intrapersonalna, młodzieżpl
dc.titleZabawa w odgrywanie ról w rozwoju umiejętności społecznych młodzieżypl
dc.title.alternativeLive Action Role-Playing in social-skills development among young peoplepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Role-Playing is a form of activity that everyone has somehow experienced. The benefits for development in early childhood, resulting from role play, have been recognized in the theories of social sciences and developmental psychology for many years. However, the conclusions I have drawn indicate that Role Playing has positive aspects not only in the early stages of development. In the case of older children and young adults, the advantages of this activity, also significantly affect the ability to work in a group, internalization of values, self-image and more. I based my work on my experience and practical skills, and in the theoretical part I took into the consideration linking the Role Game with social competences - inter and intrapersonal communication, which is the main core of the described topic. I presented the LARP method - Live Action Role Playing as a form of fun, relaxation, creative expression, spending free time and learning, in a pedagogical and social context. The chapters devoted to the LARP phenomenon contain its history, explain the principles of its operation and place in contemporary pop culture. As a part of the research section, I conducted participant observation and six personal interviews, discussing how the Role-playing method develops inter and intrapersonal processes of young people. The results show the multidimensionality of the Role-Playing method and its potential in shaping the creativity, self-esteem and social skills of young people. LARP turns out to be a space for free expression of emotions, learning to make decisions and creating relationships. All of this, can be successfully used in reducing the excess of stress and the enormity of pressure that young people face on a daily basis.
dc.abstract.plpl
Zabawa w odgrywanie ról to coś, czego w jakiejś formie doświadczył, lub doświadczy w życiu każdy człowiek. Korzyści dla rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa, wynikające z zabawy w role, od wielu lat ujmowane są w teoriach nauk społecznych oraz psychologii rozwojowej. Wyciągnięte przeze mnie wnioski wskazują jednak, że Odgrywanie Ról posiada pozytywne aspekty nie tylko we wczesnych etapach rozwojowych. Również w przypadku starszych dzieci oraz młodych dorosłych, walory tej aktywności znacznie wpływają na umiejętność działania w grupie, internalizację wartości, obraz samego siebie i nie tylko. Oparłam pracę na swoich doświadczeniach i umiejętnościach praktycznych, a w części teoretycznej poruszyłam kwestie powiązania Gry w Role z kompetencjami społecznymi- komunikacją inter i intrapersonalną, co stanowi główny rdzeń opisywanego tematu. Opisałam metodę LARP - Live Action Role Playing, jako formę zabawy, wypoczynku, wyrazu twórczego, spędzania czasu wolnego i nauki, w kontekście pedagogiczno-społecznym. Rozdziały poświęcone zjawisku LARP zawierają jego historię, tłumaczą zasady funkcjonowania oraz miejsce we współczesnej popkulturze. W ramach części badawczej, przeprowadziłam obserwację uczestniczącą oraz sześć wywiadów osobistych, poruszając to, w jaki sposób metoda Gry w Role rozwija procesy inter i intrapersonalne młodzieży. Wyniki ukazują wielowymiarowość metody Odgrywania Ról i jej potencjał w kształtowaniu twórczości, poczucia własnej wartości oraz umiejętności społecznych młodych ludzi. LARP okazuje się być przestrzenią do swobodnego wyrażania emocji, uczenia się podejmowania decyzji i kreowania relacji. Wszystko to, może być pomyślnie wykorzystywane w niwelowaniu nadmiaru stresu i ogromu presji, z którą na co dzień mierzy się młodzież.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hajduk, Łukasz
dc.contributor.authorpl
Maroszek, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Hajduk, Łukasz
dc.contributor.reviewerpl
Tomczyk, Łukasz
dc.date.accessioned
2023-07-14T22:24:29Z
dc.date.available
2023-07-14T22:24:29Z
dc.date.submittedpl
2023-07-14
dc.fieldofstudypl
pedagogika
dc.identifier.apdpl
diploma-168943-293015
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316580
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Live Action Role-Playing, LARP, social-skills development, interpersonal communication, intrapersonal communication, young people
dc.subject.plpl
Zabawa w odgrywanie ról, LARP, rozwój umiejętności społecznych, komunikacja interpersonalna, komunikacja intrapersonalna, młodzież
dc.titlepl
Zabawa w odgrywanie ról w rozwoju umiejętności społecznych młodzieży
dc.title.alternativepl
Live Action Role-Playing in social-skills development among young people
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Gdansk
3
Krakow
2
Sosnowiec
2
Gorzów Wielkopolski
1
Katowice
1
Lodz
1
Olsztyn
1
Otwock
1
Warsaw
1
Wołomin
1

No access

No Thumbnail Available