The European Union's Comprehensive Approach: the challenges for the EU in the Sahel region

master
dc.abstract.enThe end of the Gaddafi regime, and the Arab Spring had a spillover effect on the Sahel Region, intended as the area that includes Mali, Niger, Mauritania, Chad and Burkina Faso. As a matter of fact, the territories are currently witnessing challenges that affect both the security and development spheres, involving the need of a comprehensive action, able to link security and development aspects. In order to do so, the EU developed the Sahel Strategy for Security and Development in 2011 and the Sahel Regional Action Plan in 2015, meant to contribute to the implementation of the Strategy. This research investigates, from an institutional perspective, whether a EU Comprehensive Approach has been implemented to the Sahel Region and which have been the difficulties encountered by the EU in making use of its tools, especially for what concerns financial instruments, and CSDP missions deployed in Mali and Niger. The result is a well-defined Comprehensive Approach on paper, but that still presents a lack of proper implementation in the Region. Indeed, the research stresses the need for a longer-term perspective and underlines the importance of more coordinated actions between international and local actors.pl
dc.abstract.plKoniec reżimu Kaddafiego i Arabska Wiosna wywarły efekt uboczny w regionie Sahelu, który miał być obszarem obejmującym Mali, Niger, Mauretanię, Czad i Burkina Faso. W rzeczywistości terytoria stoją obecnie w obliczu wyzwań, które wpływają zarówno na sferę bezpieczeństwa, jak i rozwoju, obejmujących potrzebę kompleksowych działań, mogących połączyć aspekty bezpieczeństwa i rozwoju. W tym celu UE opracowała strategię Sahelu na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w 2011 r. Oraz regionalny plan działania Sahelu na 2015 r., Który ma przyczynić się do realizacji strategii. Badanie to sprawdza, z perspektywy instytucjonalnej, czy w regionie Sahelu wdrożono kompleksowe podejście UE i jakie trudności napotyka UE w korzystaniu z jej narzędzi, zwłaszcza w odniesieniu do instrumentów finansowych i misji WPBiO rozmieszczonych w Mali i Niger. Rezultatem jest dobrze zdefiniowane kompleksowe podejście w formie papierowej, ale nadal oznacza to brak właściwego wdrożenia w regionie. Rzeczywiście, badania podkreślają potrzebę długoterminowej perspektywy i podkreślają znaczenie bardziej skoordynowanych działań między podmiotami międzynarodowymi i lokalnymi.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGóra, Magdalena - 160082 pl
dc.contributor.authorTagliapietra, Micolpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerNesti, Giorgiapl
dc.contributor.reviewerGóra, Magdalena - 160082 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:32:50Z
dc.date.available2020-07-28T03:32:50Z
dc.date.submitted2019-09-30pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-136324-258217pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238291
dc.languageengpl
dc.subject.enComprehensive Approach, Sahel, regionalization, security, developmentpl
dc.subject.plKompleksowe Podejście, Sahel, regionalizacja, bezpieczeństwo, rozwójpl
dc.titleThe European Union's Comprehensive Approach: the challenges for the EU in the Sahel regionpl
dc.title.alternativeKompleksowe podejście Unii Europejskiej: wyzwania dla UE w regionie Sahelupl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The end of the Gaddafi regime, and the Arab Spring had a spillover effect on the Sahel Region, intended as the area that includes Mali, Niger, Mauritania, Chad and Burkina Faso. As a matter of fact, the territories are currently witnessing challenges that affect both the security and development spheres, involving the need of a comprehensive action, able to link security and development aspects. In order to do so, the EU developed the Sahel Strategy for Security and Development in 2011 and the Sahel Regional Action Plan in 2015, meant to contribute to the implementation of the Strategy. This research investigates, from an institutional perspective, whether a EU Comprehensive Approach has been implemented to the Sahel Region and which have been the difficulties encountered by the EU in making use of its tools, especially for what concerns financial instruments, and CSDP missions deployed in Mali and Niger. The result is a well-defined Comprehensive Approach on paper, but that still presents a lack of proper implementation in the Region. Indeed, the research stresses the need for a longer-term perspective and underlines the importance of more coordinated actions between international and local actors.
dc.abstract.plpl
Koniec reżimu Kaddafiego i Arabska Wiosna wywarły efekt uboczny w regionie Sahelu, który miał być obszarem obejmującym Mali, Niger, Mauretanię, Czad i Burkina Faso. W rzeczywistości terytoria stoją obecnie w obliczu wyzwań, które wpływają zarówno na sferę bezpieczeństwa, jak i rozwoju, obejmujących potrzebę kompleksowych działań, mogących połączyć aspekty bezpieczeństwa i rozwoju. W tym celu UE opracowała strategię Sahelu na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w 2011 r. Oraz regionalny plan działania Sahelu na 2015 r., Który ma przyczynić się do realizacji strategii. Badanie to sprawdza, z perspektywy instytucjonalnej, czy w regionie Sahelu wdrożono kompleksowe podejście UE i jakie trudności napotyka UE w korzystaniu z jej narzędzi, zwłaszcza w odniesieniu do instrumentów finansowych i misji WPBiO rozmieszczonych w Mali i Niger. Rezultatem jest dobrze zdefiniowane kompleksowe podejście w formie papierowej, ale nadal oznacza to brak właściwego wdrożenia w regionie. Rzeczywiście, badania podkreślają potrzebę długoterminowej perspektywy i podkreślają znaczenie bardziej skoordynowanych działań między podmiotami międzynarodowymi i lokalnymi.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Góra, Magdalena - 160082
dc.contributor.authorpl
Tagliapietra, Micol
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Nesti, Giorgia
dc.contributor.reviewerpl
Góra, Magdalena - 160082
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:32:50Z
dc.date.available
2020-07-28T03:32:50Z
dc.date.submittedpl
2019-09-30
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-136324-258217
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238291
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Comprehensive Approach, Sahel, regionalization, security, development
dc.subject.plpl
Kompleksowe Podejście, Sahel, regionalizacja, bezpieczeństwo, rozwój
dc.titlepl
The European Union's Comprehensive Approach: the challenges for the EU in the Sahel region
dc.title.alternativepl
Kompleksowe podejście Unii Europejskiej: wyzwania dla UE w regionie Sahelu
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Leipzig
5
Dublin
2
Wroclaw
2
Bruges
1
Querétaro
1
Staszów
1

No access

No Thumbnail Available