Sprawa Glass przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

2015
working paper
case
cris.lastimport.wos2024-04-10T00:08:15Z
dc.contributor.authorSzewczyk, Kazimierzpl
dc.contributor.institutionInterdyscyplinarne Centrum Etyki UJpl
dc.date.accessioned2021-06-09T08:28:25Z
dc.date.available2021-06-09T08:28:25Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical1-17pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.26106/n491-ws41pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272277
dc.languagepolpl
dc.referencesBBC News (1999), Mother Loses Right-to-Life Battle; http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/326119.stm (dostęp 07.09.2020).pl
dc.referencesCallahan D. (1994), Pursuing a Peaceful Death, Hastings Center Report.pl
dc.referencesCourt of Appeal (1999), Re A (medical treatment: male sterilisation). http://www.cirp.org/library/legal/Re_A2000/ (dostęp 07.09.2020).pl
dc.referencesElias-Jones A.C., Samanta J. (2005), The Implication of David Glass Case for Future Clinical Practice in the UK, Archives of Disease in Childhood; http://adc.bmj.com/content/90/8/822.full.pdf (dostęp 07.09.2020).pl
dc.referencesEuropean Court of Human Rights (2004), Case Glass v. United Kingdom, Strasburg; http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61663 (dostęp 07.09.2020).pl
dc.referencesFoster C. (2005), The End of Intolerability: The Charlotte Wyatt Case in the Court of Appeal, “Solicitors Journal”.pl
dc.referencesGalewicz W. (2009) Decyzje o zakończeniu życia [w:] Wokół śmierci i umierania, W. Galewicz (red.), Kraków.pl
dc.referencesHouse of Lords (2005), Assisted Dying for the Terminally Ill Bill, Authority of the House of Lords, London; https://publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldasdy/86/86i.pdf (dostęp 07.09.2020).pl
dc.referencesHuxtable R. (2004), Get Out of Jail Free? The Doctrine of Double Effect in English Law, “Palliative Medicine”.pl
dc.referencesKancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2003), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Strasburg.pl
dc.referencesKomitet Ministrów Rady Europy (1996), Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie; http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf (dostęp 07.09.2020).pl
dc.referencesMorris S. (2000), Relatives Jailed for Attack on Doctors, The Guardian; http://www.theguardian.com/uk/2000/jul/15/stevenmorris1 (dostęp 07.09.2020).pl
dc.referencesObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2011), z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112771634 (dostęp 07.09.2020).pl
dc.referencesSobolewski P. (2011), Wyrok i Komentarz [w:] Prawo wobec Medycyny i Biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, M. Safjan (red.), Warszawa.pl
dc.referencesSociety for the Protection of Unborn Children (b.d.), The Case of David Glass.pl
dc.referencesSzerletics A. (2011), Best Interests Decisions-Making under the Mental Capacity Act, The Essex Autonomy Project; http://autonomy.essex.ac.uk/best-interests-decision-making-under-the-mental-capacity-act (dostęp 07.09.2020).pl
dc.referencesSzeroczyńska M. (2004), Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnoporównawcze, Kraków.pl
dc.referencesSzewczyk K. (2009a), Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Warszawa.pl
dc.referencesSzewczyk K. (2009b), Szpitalne komisje etyczne jako składnik systemu opieki zdrowotnej w krajach demokratycznych [w:] Debata: Konflikt między opinią lekarz i wolą pacjenta – czy są nam potrzebne szpitalne komisje etyczne?, Kraków; http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_konflikt_1.pdf (dostęp 07.09.2020).pl
dc.referencesSzewczyk K. (2010a), Kazus Luke’a Winston-Jones, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.referencesSzewczyk K. (2010b), Kazus Charlotte Wyatt, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.referencesSzewczyk K. (2010c), Decyzje krytyczne w neonatologii i standardy ich podejmowania, “Diametros”; http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/417/pl (dostęp 07.09.2020).pl
dc.referencesSzewczyk K. (2010d), Kazus Oliviera Burke’a, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; https://doi.org/10.26106/02fq-ct87 (dostęp 07.09.2020).pl
dc.referencesSzewczyk K. (2010e), Kazus Baby MB, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.referencesSzewczyk K. (2011), Ani polskie prawo medyczne, ani kultura bioetyczna nie chroni pacjentów przed bólem, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.referencesSzewczyk K. (2013), Komisje etyczne i konsultanci etyczni [w:] Bioetyka, J. Różyńska, W. Chańska (red.), Warszawa, 545-557.pl
dc.referencesSzewczyk K. (2014), Śmierć spokojna jako cel współczesnej medycyny [w:] IV Publiczna Debata z cyklu Sobota dla hospicjum, Łódź.pl
dc.referencesSzymańska-Kałuża J. (2014), Chłopiec z rdzeniowym zanikiem mięśni, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.referencesŚwiderska M. (2004), Przymus leczenia i innych zabiegów medycznych, “Prawo i Medycyna”.pl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.plzgoda zastępczapl
dc.subject.plbólpl
dc.subject.plmorfinapl
dc.subject.plresuscytacjapl
dc.subject.plGlasspl
dc.subtypeCasepl
dc.titleSprawa Glass przeciwko Zjednoczonemu Królestwupl
dc.title.alternativeGlass v. the United Kingdompl
dc.typeWorkingPaperpl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T00:08:15Z
dc.contributor.authorpl
Szewczyk, Kazimierz
dc.contributor.institutionpl
Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
dc.date.accessioned
2021-06-09T08:28:25Z
dc.date.available
2021-06-09T08:28:25Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
1-17
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.26106/n491-ws41
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272277
dc.languagepl
pol
dc.referencespl
BBC News (1999), Mother Loses Right-to-Life Battle; http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/326119.stm (dostęp 07.09.2020).
dc.referencespl
Callahan D. (1994), Pursuing a Peaceful Death, Hastings Center Report.
dc.referencespl
Court of Appeal (1999), Re A (medical treatment: male sterilisation). http://www.cirp.org/library/legal/Re_A2000/ (dostęp 07.09.2020).
dc.referencespl
Elias-Jones A.C., Samanta J. (2005), The Implication of David Glass Case for Future Clinical Practice in the UK, Archives of Disease in Childhood; http://adc.bmj.com/content/90/8/822.full.pdf (dostęp 07.09.2020).
dc.referencespl
European Court of Human Rights (2004), Case Glass v. United Kingdom, Strasburg; http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61663 (dostęp 07.09.2020).
dc.referencespl
Foster C. (2005), The End of Intolerability: The Charlotte Wyatt Case in the Court of Appeal, “Solicitors Journal”.
dc.referencespl
Galewicz W. (2009) Decyzje o zakończeniu życia [w:] Wokół śmierci i umierania, W. Galewicz (red.), Kraków.
dc.referencespl
House of Lords (2005), Assisted Dying for the Terminally Ill Bill, Authority of the House of Lords, London; https://publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldasdy/86/86i.pdf (dostęp 07.09.2020).
dc.referencespl
Huxtable R. (2004), Get Out of Jail Free? The Doctrine of Double Effect in English Law, “Palliative Medicine”.
dc.referencespl
Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2003), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Strasburg.
dc.referencespl
Komitet Ministrów Rady Europy (1996), Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie; http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf (dostęp 07.09.2020).
dc.referencespl
Morris S. (2000), Relatives Jailed for Attack on Doctors, The Guardian; http://www.theguardian.com/uk/2000/jul/15/stevenmorris1 (dostęp 07.09.2020).
dc.referencespl
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2011), z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112771634 (dostęp 07.09.2020).
dc.referencespl
Sobolewski P. (2011), Wyrok i Komentarz [w:] Prawo wobec Medycyny i Biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, M. Safjan (red.), Warszawa.
dc.referencespl
Society for the Protection of Unborn Children (b.d.), The Case of David Glass.
dc.referencespl
Szerletics A. (2011), Best Interests Decisions-Making under the Mental Capacity Act, The Essex Autonomy Project; http://autonomy.essex.ac.uk/best-interests-decision-making-under-the-mental-capacity-act (dostęp 07.09.2020).
dc.referencespl
Szeroczyńska M. (2004), Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnoporównawcze, Kraków.
dc.referencespl
Szewczyk K. (2009a), Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Warszawa.
dc.referencespl
Szewczyk K. (2009b), Szpitalne komisje etyczne jako składnik systemu opieki zdrowotnej w krajach demokratycznych [w:] Debata: Konflikt między opinią lekarz i wolą pacjenta – czy są nam potrzebne szpitalne komisje etyczne?, Kraków; http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_konflikt_1.pdf (dostęp 07.09.2020).
dc.referencespl
Szewczyk K. (2010a), Kazus Luke’a Winston-Jones, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
dc.referencespl
Szewczyk K. (2010b), Kazus Charlotte Wyatt, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
dc.referencespl
Szewczyk K. (2010c), Decyzje krytyczne w neonatologii i standardy ich podejmowania, “Diametros”; http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/417/pl (dostęp 07.09.2020).
dc.referencespl
Szewczyk K. (2010d), Kazus Oliviera Burke’a, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; https://doi.org/10.26106/02fq-ct87 (dostęp 07.09.2020).
dc.referencespl
Szewczyk K. (2010e), Kazus Baby MB, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
dc.referencespl
Szewczyk K. (2011), Ani polskie prawo medyczne, ani kultura bioetyczna nie chroni pacjentów przed bólem, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
dc.referencespl
Szewczyk K. (2013), Komisje etyczne i konsultanci etyczni [w:] Bioetyka, J. Różyńska, W. Chańska (red.), Warszawa, 545-557.
dc.referencespl
Szewczyk K. (2014), Śmierć spokojna jako cel współczesnej medycyny [w:] IV Publiczna Debata z cyklu Sobota dla hospicjum, Łódź.
dc.referencespl
Szymańska-Kałuża J. (2014), Chłopiec z rdzeniowym zanikiem mięśni, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
dc.referencespl
Świderska M. (2004), Przymus leczenia i innych zabiegów medycznych, “Prawo i Medycyna”.
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.plpl
zgoda zastępcza
dc.subject.plpl
ból
dc.subject.plpl
morfina
dc.subject.plpl
resuscytacja
dc.subject.plpl
Glass
dc.subtypepl
Case
dc.titlepl
Sprawa Glass przeciwko Zjednoczonemu Królestwu
dc.title.alternativepl
Glass v. the United Kingdom
dc.typepl
WorkingPaper
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Downloads
szewczyk_sprawa_glass_2015.pdf
10