Motywy religijne w tekstach kultury. Analiza wybranych podręczników szkolnych.

master
dc.abstract.enThis work deals with religious literature and the passages of Scripture that are or could be developed for Polish lessons on the second, third and the fourth stage of the school curriculum. The analysis has been subjected to all these cultural texts that speak about God, about man's relation to God, to celebrations and festivals, people endowed with authority and present traditions. An analysis of the works, which play a significant role in shaping the religious world, and making the right choices by young people. The work was closely based on the core curriculum of general education in particular types of schools and the literary and art table in certain two series of school textbooks: Educational Publishing House, and School and Pedagogic publishing. Based on the conclusions of its analysis was to evaluate the accuracy of the chosen texts. Were then presented proposals for changes that could affect the quality of education to increase young people's cultural. The work is an analytical and typological. Therefore assumes no analysis of the work of individual authors, or artists. Preset recall writers and artists, their cultural texts, and selected a series of textbooks have been treated primarily as an exemplification of common trends influencing the choice of material in school textbooks. Work indicates the need to better take into account issues of religious songs in the teaching of Polish language, in a methodical reflection, and the inclusion of religious texts more in school textbooks.pl
dc.abstract.plNinijesza praca traktuje o literaturze religijnej oraz fragmentach Pisma Świętego, które są lub mogłyby być opracowywane na lekcjach języka polskiego na drugim, trzecimi czwartym etapie nauczania szkolnego. Analizie zostały poddane te wszystkie teksty kultury, które mówią o Bogu, o związku człowieka z Bogiem, o obrzędach i świętach, ludziach obdarzonych autorytetem oraz przedstawiają tradycje chrześcijańskie. Przeprowadzono analizę dzieł, które pełnią znaczącą rolę w kształtowaniu światopoglądu religijnego i dokonywaniu właściwych wyborów przez młodych ludzi. Praca została ściśle oparta o Podstawę programową kształcenia ogólnegow poszczególnych typach szkół oraz o utwory literackie i sztukę zamieszczonąw określonych dwóch seriach podręczników szkolnych: Wydawnictwa Edukacyjnego,a także Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Na podstawie wnioskówz dokonanej analizy podjęto próbę oceny trafności doboru tych tekstów. Następnie zostały przedstawione propozycje zmian, które mogłyby wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia kulturowego młodego pokolenia. Praca ma charakter analitycznyi typologiczny. Nie zakłada więc analizy twórczości poszczególnych autorów, ani malarzy. Przywoływani pisarze i artyści, ich teksty kultury oraz wybrane serie podręczników zostały potraktowane przede wszystkim jako egzemplifikacja typowych tendencji kształtujących dobór materiału w podręcznikach szkolnych. Praca wskazuje na potrzebę pełniejszego uwzględnienia problematyki utworów religijnych w nauczaniu języka polskiego, w refleksji metodycznej, a także uwzględnienia tekstów religijnychw większym zakresie w podręcznikach szkolnych.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorPilch, Anna - 131398 pl
dc.contributor.authorBuksińska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerHobot-Marcinek, Joanna - 128326 pl
dc.contributor.reviewerPilch, Anna - 131398 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:35:03Z
dc.date.available2020-07-24T06:35:03Z
dc.date.submitted2012-06-29pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-66059-134523pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179561
dc.languagepolpl
dc.subject.enreligious literature, Polish language, elementary school, middle school, high school, student, Core Curriculumpl
dc.subject.plliteratura religijna; język polski; szkoła podstawowa; gimnazjum; liceum; uczeń; podstawa programowapl
dc.titleMotywy religijne w tekstach kultury. Analiza wybranych podręczników szkolnych.pl
dc.title.alternativeReligious themes in the texts of culture. Analysis of selected textbooks.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work deals with religious literature and the passages of Scripture that are or could be developed for Polish lessons on the second, third and the fourth stage of the school curriculum. The analysis has been subjected to all these cultural texts that speak about God, about man's relation to God, to celebrations and festivals, people endowed with authority and present traditions. An analysis of the works, which play a significant role in shaping the religious world, and making the right choices by young people. The work was closely based on the core curriculum of general education in particular types of schools and the literary and art table in certain two series of school textbooks: Educational Publishing House, and School and Pedagogic publishing. Based on the conclusions of its analysis was to evaluate the accuracy of the chosen texts. Were then presented proposals for changes that could affect the quality of education to increase young people's cultural. The work is an analytical and typological. Therefore assumes no analysis of the work of individual authors, or artists. Preset recall writers and artists, their cultural texts, and selected a series of textbooks have been treated primarily as an exemplification of common trends influencing the choice of material in school textbooks. Work indicates the need to better take into account issues of religious songs in the teaching of Polish language, in a methodical reflection, and the inclusion of religious texts more in school textbooks.
dc.abstract.plpl
Ninijesza praca traktuje o literaturze religijnej oraz fragmentach Pisma Świętego, które są lub mogłyby być opracowywane na lekcjach języka polskiego na drugim, trzecimi czwartym etapie nauczania szkolnego. Analizie zostały poddane te wszystkie teksty kultury, które mówią o Bogu, o związku człowieka z Bogiem, o obrzędach i świętach, ludziach obdarzonych autorytetem oraz przedstawiają tradycje chrześcijańskie. Przeprowadzono analizę dzieł, które pełnią znaczącą rolę w kształtowaniu światopoglądu religijnego i dokonywaniu właściwych wyborów przez młodych ludzi. Praca została ściśle oparta o Podstawę programową kształcenia ogólnegow poszczególnych typach szkół oraz o utwory literackie i sztukę zamieszczonąw określonych dwóch seriach podręczników szkolnych: Wydawnictwa Edukacyjnego,a także Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Na podstawie wnioskówz dokonanej analizy podjęto próbę oceny trafności doboru tych tekstów. Następnie zostały przedstawione propozycje zmian, które mogłyby wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia kulturowego młodego pokolenia. Praca ma charakter analitycznyi typologiczny. Nie zakłada więc analizy twórczości poszczególnych autorów, ani malarzy. Przywoływani pisarze i artyści, ich teksty kultury oraz wybrane serie podręczników zostały potraktowane przede wszystkim jako egzemplifikacja typowych tendencji kształtujących dobór materiału w podręcznikach szkolnych. Praca wskazuje na potrzebę pełniejszego uwzględnienia problematyki utworów religijnych w nauczaniu języka polskiego, w refleksji metodycznej, a także uwzględnienia tekstów religijnychw większym zakresie w podręcznikach szkolnych.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Pilch, Anna - 131398
dc.contributor.authorpl
Buksińska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Hobot-Marcinek, Joanna - 128326
dc.contributor.reviewerpl
Pilch, Anna - 131398
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:35:03Z
dc.date.available
2020-07-24T06:35:03Z
dc.date.submittedpl
2012-06-29
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-66059-134523
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179561
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
religious literature, Polish language, elementary school, middle school, high school, student, Core Curriculum
dc.subject.plpl
literatura religijna; język polski; szkoła podstawowa; gimnazjum; liceum; uczeń; podstawa programowa
dc.titlepl
Motywy religijne w tekstach kultury. Analiza wybranych podręczników szkolnych.
dc.title.alternativepl
Religious themes in the texts of culture. Analysis of selected textbooks.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Leszno
1

No access

No Thumbnail Available