Obraz, tekst i ich wzajemne relacje na przykładzie twórczości Wojciecha Jagielskiego oraz Krzysztofa Millera

master
dc.abstract.enThe subject of this work is Image, text and their mutual relations on the example of the works of Wojciech Jagielski and Krzysztof Miller. The basis of the research are reportages titled Dobre miejsce do umierania and Modlitwa o deszcz written by Wojciech Jagielski, as well as photographs of the Polish photojournalist, Krzysztof Miller contained in the mentioned books. Its purpose was to find the answer to the question about what relationships between text and image are used by the sender to convey specific content to the recipient.The first two chapters were used to organize the terminological field and contained the definition of text and image, with particular emphasis on reportage and photography. Then, research tools were presented, with the help of which both media were analyzed. The theory of cognitive linguistics was used in it, and therefore the concepts of image schemas, metonymy, metaphors and semantic frames were introduced. The indicated structures served as tools for analyzing linguistic and photographic material, carried out in chapters four and five respectively. The last part of the work was a description of the relationship between text and image.The dissertation showed that the selection of photographs for the text of the reportage was not accidental, and that the reception of the photographs influences the understanding of a fragment of the reportage and causes its reinterpretation. A message constructed in this way, and thus a coherent combination of photos and text, results in mutual complementation of meanings and creates a multimodal message.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest Obraz, tekst i ich wzajemne relacje na przykładzie twórczości Wojciecha Jagielskiego oraz Krzysztofa Millera. Podstawę przeprowadzonych do niej badań stanowią pisemne reportaże Dobre miejsce do umierania oraz Modlitwa o deszcz Wojciecha Jagielskiego, oraz zawarte w wymienionych książkach zdjęcia polskiego fotoreportera, Krzysztofa Millera. Jej celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, jakie relacje między tekstem a obrazem są wykorzystywane przez nadawcę, by przekazać odbiorcy konkretną treść. Pierwsze dwa rozdziały posłużyły uporządkowaniu pola terminologicznego i zawierały definicję tekstu oraz obrazu, ze szczególnym wyróżnieniem reportażu oraz fotografii. Następnie zostały przedstawione narzędzia badawcze, za pomocą których została dokonana analiza obu nośników. Została w niej wykorzystana teoria lingwistyki kognitywnej, w związku z czym wprowadzono pojęcia schematów wyobrażeniowych, metonimii, metafor oraz ram interpretacyjnych. Wskazane struktury posłużyły za narzędzia do analizy materiału językowego i fotograficznego, przeprowadzanej kolejno w rozdziale czwartym i piątym. Ostatnia część pracy stanowiła opis relacji między tekstem a obrazem.Rozprawa wykazała, że dobór fotografii do tekstu reportażu nie był przypadkowy, oraz że recepcja zdjęcia wpływa na rozumienie fragmentu reportażu i powoduje jego reinterpretację. Tak skonstruowany komunikat, a zatem spójne treściowo połączenie zdjęć i tekstu, skutkuje wzajemnym uzupełnianiem się sensów i tworzy przekaz multimodalny.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWiniarska, Justyna - 132649 pl
dc.contributor.authorNowak, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerWiniarska, Justyna - 132649 pl
dc.contributor.reviewerZałazińska, Aneta - 132852 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:21:11Z
dc.date.available2020-07-28T08:21:11Z
dc.date.submitted2020-07-27pl
dc.fieldofstudyretoryka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-143661-264745pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242650
dc.languagepolpl
dc.subject.enimage, text, multimodal communication, cognitive linguistics, image schemas, metonymy, metaphors and semantic framespl
dc.subject.plobraz, tekst, komunikat multimodalny, przekaz multimodalny, lingwistyka kognitywna, schematy wyobrażeniowe, metonimie, metafory, ramy interpretacyjnepl
dc.titleObraz, tekst i ich wzajemne relacje na przykładzie twórczości Wojciecha Jagielskiego oraz Krzysztofa Millerapl
dc.title.alternativeImage, text and their mutual relations on the example of the works of Wojciech Jagielski and Krzysztof Millerpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is Image, text and their mutual relations on the example of the works of Wojciech Jagielski and Krzysztof Miller. The basis of the research are reportages titled Dobre miejsce do umierania and Modlitwa o deszcz written by Wojciech Jagielski, as well as photographs of the Polish photojournalist, Krzysztof Miller contained in the mentioned books. Its purpose was to find the answer to the question about what relationships between text and image are used by the sender to convey specific content to the recipient.The first two chapters were used to organize the terminological field and contained the definition of text and image, with particular emphasis on reportage and photography. Then, research tools were presented, with the help of which both media were analyzed. The theory of cognitive linguistics was used in it, and therefore the concepts of image schemas, metonymy, metaphors and semantic frames were introduced. The indicated structures served as tools for analyzing linguistic and photographic material, carried out in chapters four and five respectively. The last part of the work was a description of the relationship between text and image.The dissertation showed that the selection of photographs for the text of the reportage was not accidental, and that the reception of the photographs influences the understanding of a fragment of the reportage and causes its reinterpretation. A message constructed in this way, and thus a coherent combination of photos and text, results in mutual complementation of meanings and creates a multimodal message.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest Obraz, tekst i ich wzajemne relacje na przykładzie twórczości Wojciecha Jagielskiego oraz Krzysztofa Millera. Podstawę przeprowadzonych do niej badań stanowią pisemne reportaże Dobre miejsce do umierania oraz Modlitwa o deszcz Wojciecha Jagielskiego, oraz zawarte w wymienionych książkach zdjęcia polskiego fotoreportera, Krzysztofa Millera. Jej celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, jakie relacje między tekstem a obrazem są wykorzystywane przez nadawcę, by przekazać odbiorcy konkretną treść. Pierwsze dwa rozdziały posłużyły uporządkowaniu pola terminologicznego i zawierały definicję tekstu oraz obrazu, ze szczególnym wyróżnieniem reportażu oraz fotografii. Następnie zostały przedstawione narzędzia badawcze, za pomocą których została dokonana analiza obu nośników. Została w niej wykorzystana teoria lingwistyki kognitywnej, w związku z czym wprowadzono pojęcia schematów wyobrażeniowych, metonimii, metafor oraz ram interpretacyjnych. Wskazane struktury posłużyły za narzędzia do analizy materiału językowego i fotograficznego, przeprowadzanej kolejno w rozdziale czwartym i piątym. Ostatnia część pracy stanowiła opis relacji między tekstem a obrazem.Rozprawa wykazała, że dobór fotografii do tekstu reportażu nie był przypadkowy, oraz że recepcja zdjęcia wpływa na rozumienie fragmentu reportażu i powoduje jego reinterpretację. Tak skonstruowany komunikat, a zatem spójne treściowo połączenie zdjęć i tekstu, skutkuje wzajemnym uzupełnianiem się sensów i tworzy przekaz multimodalny.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Winiarska, Justyna - 132649
dc.contributor.authorpl
Nowak, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Winiarska, Justyna - 132649
dc.contributor.reviewerpl
Załazińska, Aneta - 132852
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:21:11Z
dc.date.available
2020-07-28T08:21:11Z
dc.date.submittedpl
2020-07-27
dc.fieldofstudypl
retoryka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-143661-264745
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242650
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
image, text, multimodal communication, cognitive linguistics, image schemas, metonymy, metaphors and semantic frames
dc.subject.plpl
obraz, tekst, komunikat multimodalny, przekaz multimodalny, lingwistyka kognitywna, schematy wyobrażeniowe, metonimie, metafory, ramy interpretacyjne
dc.titlepl
Obraz, tekst i ich wzajemne relacje na przykładzie twórczości Wojciecha Jagielskiego oraz Krzysztofa Millera
dc.title.alternativepl
Image, text and their mutual relations on the example of the works of Wojciech Jagielski and Krzysztof Miller
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Lublin
5
Warsaw
4
Krakow
3
Gliwice
2
Poznan
2
Rzeszów
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available