Mechanizmy powstawania drgawek epileptycznych.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the present paper was to review current knowledge about the neurochemical mechanisms of epileptic seizures. Special emphasis was put on the neurotransmitter systems: glutamatergic and GABA-ergic, but the role of other factors (calcium mechanisms, genetic and immunological factors and regulatory functions of the other neuropeptides) was also discussed. Indicated a relationship beetween hippocampal formation and the phenomenon of epileptogenesis, basic information on the neurophysiology of the cerebral cortex,neurotransmitters and put the current classification of epileptic syndromes.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy jest przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat neurochemicznych mechanizmów powstawania drgawek epileptycznych. Szczególny nacisk położono na układy neuroprzekaźnikowe: glutaminergiczny oraz GABA-ergiczny, jednakże rola innych czynników (mechanizmy wapniowe, czynniki genetyczne i immunologiczne a także funkcje regulatorowe innych neuropeptydów) także została uwzględniona. W pracy tej zaznaczono szczególny związek formacji hipokampalnej ze zjawiskiem epileptogenezy, przytoczono podstawowe informacje na temat neurofizjologii kory mózgowej, neurotransmiterów oraz zamieszczono aktualną klasyfikację zespołów padaczkowych.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorSetkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836 pl
dc.contributor.authorPisarski, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerSołtys, Zbigniew - 147734 pl
dc.contributor.reviewerSetkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T19:03:21Z
dc.date.available2020-07-14T19:03:21Z
dc.date.submitted2011-07-15pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55731-98257pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170541
dc.subject.enion channels\nneurotransmitters\nepilepsy\nhippocampuspl
dc.subject.otherkanał jonowyneurotransmiterepilepsjahipokamppl
dc.titleMechanizmy powstawania drgawek epileptycznych.pl
dc.title.alternativeMechanisms of epileptic seizures.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the present paper was to review current knowledge about the neurochemical mechanisms of epileptic seizures. Special emphasis was put on the neurotransmitter systems: glutamatergic and GABA-ergic, but the role of other factors (calcium mechanisms, genetic and immunological factors and regulatory functions of the other neuropeptides) was also discussed. Indicated a relationship beetween hippocampal formation and the phenomenon of epileptogenesis, basic information on the neurophysiology of the cerebral cortex,neurotransmitters and put the current classification of epileptic syndromes.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy jest przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat neurochemicznych mechanizmów powstawania drgawek epileptycznych. Szczególny nacisk położono na układy neuroprzekaźnikowe: glutaminergiczny oraz GABA-ergiczny, jednakże rola innych czynników (mechanizmy wapniowe, czynniki genetyczne i immunologiczne a także funkcje regulatorowe innych neuropeptydów) także została uwzględniona. W pracy tej zaznaczono szczególny związek formacji hipokampalnej ze zjawiskiem epileptogenezy, przytoczono podstawowe informacje na temat neurofizjologii kory mózgowej, neurotransmiterów oraz zamieszczono aktualną klasyfikację zespołów padaczkowych.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Setkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836
dc.contributor.authorpl
Pisarski, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Sołtys, Zbigniew - 147734
dc.contributor.reviewerpl
Setkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836
dc.date.accessioned
2020-07-14T19:03:21Z
dc.date.available
2020-07-14T19:03:21Z
dc.date.submittedpl
2011-07-15
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55731-98257
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170541
dc.subject.enpl
ion channels\nneurotransmitters\nepilepsy\nhippocampus
dc.subject.otherpl
kanał jonowyneurotransmiterepilepsjahipokamp
dc.titlepl
Mechanizmy powstawania drgawek epileptycznych.
dc.title.alternativepl
Mechanisms of epileptic seizures.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Bochnia
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Nowy Sącz
1
Sofia
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available