Opieka nad pacjentem w środowisku domowym z wyłonioną stomią

licenciate
dc.abstract.enIntroduction. The selection of an intestinal stoma is a procedure performed in the treatment of small and large intestine diseases. This treatment carries a lot of complications, both physical in nature regarding the stoma and the psychological nature, which affects the functioning of a sick person in society. Appropriate nursing, medical and mental care can contribute to improving the quality of life of a patient with a stoma.The work consists of two parts. The first one is the introduction and the second one is a description of the case and care of the patient with colonostomy.Objective of the work. The aim of the work was to develop a standard for patient care with a selected colonostomy. The work uses the case study method based on Callist Roy's nursing model.Conclusions. The main problems in patients with a stoma are associated with the occurrence of complications such as: parastomal hernia, skin changes and related problems with the use of stomijneogo equipment. Nursing care has a significant impact on the proper functioning of the patient in everyday and social life. The patient with the stoma feels alienated, has a feeling of lack of support and acceptance.pl
dc.abstract.plWprowadzenie. Wyłonienie stomii jelitowej jest zabiegiem wykonywanym w przypadku leczenia chorób jelita cienkiego i grubego. Zabieg ten niesie za sobą wiele powikłań, zarówno natury fizycznej, dotyczących samej stomii, jak i natury psychicznej, co wpływa na funkcjonowanie osoby chorej w społeczeństwie. Odpowiednia opieka pielęgniarska, medyczna i psychiczna może przyczynić się do poprawy jakości życia pacjenta ze stomią. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi wstęp, a druga opis przypadku i opiekę nad pacjentem z kolonostomią.Cel pracy. Celem pracy było opracowanie standardu opieki nad pacjentem z wyłonioną kolonostomią. W pracy posłużono się metodą studium przypadku, na podstawie modelu pielęgnowania według Callisty Roy. Wnioski. Główne problemy u pacjentów ze stomią wiążą się z występowaniem powikłań takich jak: przepukliny okołostomijne, zmiany skórne i związane z tym problemy z użytkowaniem sprzętu stomijneogo. Opieka pielęgniarska ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie pacjenta w życiu codziennym i społecznym. Pacjent ze stomią czuje się wyobcowany, ma poczucie braku wsparcia i akceptacji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCisek, Maria - 129071 pl
dc.contributor.authorWyżga, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCisek, Maria - 129071 pl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:05:06Z
dc.date.available2020-07-27T17:05:06Z
dc.date.submitted2018-07-05pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-124470-208949pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228755
dc.languagepolpl
dc.subject.enintestinal stoma, ostomy care, care, a case reportpl
dc.subject.plstomia jelitowa, opieka stomijna, pielęgnacja, opis przypadkupl
dc.titleOpieka nad pacjentem w środowisku domowym z wyłonioną stomiąpl
dc.title.alternativePatient care in a home environment with a stomapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. The selection of an intestinal stoma is a procedure performed in the treatment of small and large intestine diseases. This treatment carries a lot of complications, both physical in nature regarding the stoma and the psychological nature, which affects the functioning of a sick person in society. Appropriate nursing, medical and mental care can contribute to improving the quality of life of a patient with a stoma.The work consists of two parts. The first one is the introduction and the second one is a description of the case and care of the patient with colonostomy.Objective of the work. The aim of the work was to develop a standard for patient care with a selected colonostomy. The work uses the case study method based on Callist Roy's nursing model.Conclusions. The main problems in patients with a stoma are associated with the occurrence of complications such as: parastomal hernia, skin changes and related problems with the use of stomijneogo equipment. Nursing care has a significant impact on the proper functioning of the patient in everyday and social life. The patient with the stoma feels alienated, has a feeling of lack of support and acceptance.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie. Wyłonienie stomii jelitowej jest zabiegiem wykonywanym w przypadku leczenia chorób jelita cienkiego i grubego. Zabieg ten niesie za sobą wiele powikłań, zarówno natury fizycznej, dotyczących samej stomii, jak i natury psychicznej, co wpływa na funkcjonowanie osoby chorej w społeczeństwie. Odpowiednia opieka pielęgniarska, medyczna i psychiczna może przyczynić się do poprawy jakości życia pacjenta ze stomią. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi wstęp, a druga opis przypadku i opiekę nad pacjentem z kolonostomią.Cel pracy. Celem pracy było opracowanie standardu opieki nad pacjentem z wyłonioną kolonostomią. W pracy posłużono się metodą studium przypadku, na podstawie modelu pielęgnowania według Callisty Roy. Wnioski. Główne problemy u pacjentów ze stomią wiążą się z występowaniem powikłań takich jak: przepukliny okołostomijne, zmiany skórne i związane z tym problemy z użytkowaniem sprzętu stomijneogo. Opieka pielęgniarska ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie pacjenta w życiu codziennym i społecznym. Pacjent ze stomią czuje się wyobcowany, ma poczucie braku wsparcia i akceptacji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Cisek, Maria - 129071
dc.contributor.authorpl
Wyżga, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Cisek, Maria - 129071
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:05:06Z
dc.date.available
2020-07-27T17:05:06Z
dc.date.submittedpl
2018-07-05
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-124470-208949
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228755
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
intestinal stoma, ostomy care, care, a case report
dc.subject.plpl
stomia jelitowa, opieka stomijna, pielęgnacja, opis przypadku
dc.titlepl
Opieka nad pacjentem w środowisku domowym z wyłonioną stomią
dc.title.alternativepl
Patient care in a home environment with a stoma
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
342
Views per month
Views per city
Warsaw
42
Krakow
30
Wroclaw
18
Poznan
15
Katowice
11
Sokołów Małopolski
11
Gdansk
10
Lublin
10
Częstochowa
7
Lodz
7

No access

No Thumbnail Available